Biblioteka spółdzielcy: Banki spółdzielcze a deponenci

Biblioteka spółdzielcy: Banki spółdzielcze a deponenci
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Informacja zwrotna pochodząca od konsumentów staje się obecnie kluczowym elementem kształtującym obrót gospodarczy. Decyzje zakupowe coraz powszechniej determinowane są przez zamieszczane w sieci opinie i komentarze, a portale społecznościowe umożliwiające wymianę doświadczeń konsumenckich zaliczają się do najpowszechniej odwiedzanych zasobów wirtualnego świata.

Jerzy Ochocki

Dla sektora finansowego pierwszorzędne znaczenie ma postrzeganie poszczególnych banków przez aktualnych lub potencjalnych deponentów i bazujące na owych ocenach decyzje dotyczące powierzania danej instytucji swych oszczędności. Obszar ten, określany w ekonomii mianem dyscypliny deponenckiej, jak dotąd nie stanowił przedmiotu szczególnego zainteresowania rodzimych badaczy. Z tym większą satysfakcją odnotować należy ukazanie się publikacji dr. hab. Łukasza Kozłowskiego, „Banki spółdzielcze a deponenci. Empiryczna analiza oddziaływań dyscyplinujących”. To pierwsza próba zmierzenia się z tym zjawiskiem w obszarze polskiej bankowości lokalnej.

Jak przystało na opracowanie o charakterze pionierskim, autor rozpoczyna wywód od przybliżenia czytelnikom pojęcia dyscypliny rynkowej i jej szczególnej postaci, jaką jest dyscyplina deponencka. Posiadacze lokat i rachunków bankowych nie są wszak jedynymi interesariuszami, których wybory mają przełożenie na zarządzanie ryzykiem w banku. Duże znaczenie w tym obszarze ma postawa akcjonariuszy bądź udziałowców, kredytobiorców, a nawet pracowników czy innych interesariuszy, jak uczestnicy systemu IPS w bankowości spółdzielczej. Łukasz Kozłowski wskazuje na kluczowe elementy dyscypliny rynkowej: pierwszym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI