BGK wpiera rozwój Impexmetalu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Impexmetal podpisał umowy kredytowe z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - państwowym bankiem rozwoju. Finansowanie inwestycyjne w wysokości 80 mln zł pozwoli polskiemu przedsiębiorstwu zwiększyć moce produkcyjne. Finansowanie obrotowe w łącznej kwocie 50 mln zł wesprze działalność bieżącą spółki.

Impexmetal – polska spółka giełdowa wchodząca w skład Grupy Boryszew – od 65 lat rozwija się w branży metali nieżelaznych. Firma prowadzi, bezpośrednio jaki i poprzez swoje spółki zależne, działalność na wszystkich kontynentach, utrzymując kontakty handlowe z setkami partnerów zagranicznych, jak również z ponad tysiącem polskich przedsiębiorstw. Kredyt inwestycyjny w wysokości 80 mln zł, udzielony przez BGK, posłuży do zwiększenia mocy produkcyjnych w zakładzie Impexmetalu zlokalizowanym w Koninie.

Dzięki środkom z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach realizowanego przez bank programu „Inwestycje polskie” Impexmetal będzie w stanie z sukcesem prowadzić optymalizację posiadanych aktywów, sfinalizować program modernizacyjny i dokonać alokacji środków w najbardziej perspektywiczne części sektora metali, tj. w branży aluminiowej. Spółka realizuje program modernizacji istniejącego parku maszynowego oraz instalację nowych urządzeń służących do wytopu i obróbki aluminium a także cięcia, prasowania oraz prostowania blach aluminiowych. Rozbudowa walcowni i montaż nowych urządzeń umożliwi Spółce uzyskać wzrost produkcji płaskich wyrobów walcowanych z 85,0 tys. ton do 100,0 tys. ton rocznie.

Finansowanie dla Impexmetalu to realizacja misji BGK, jaką jest wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw, a tym samym przyczynianie się do wzrostu gospodarczego Polski. Bank Gospodarstwa Krajowego w ciągu ostatnich 3 lat udzielił polskim firmom finansowania o wartości sięgającej 30 mld zł, co pozwoli na realizację prawie 200 projektów inwestycyjnych.

Źródło: BGK