BGK będzie mógł obejmować gwarancjami de minimis nie tylko kredyty, ale i np. leasing?

BGK będzie mógł obejmować gwarancjami de minimis nie tylko kredyty, ale i np. leasing?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministerstwo Finansów chce umożliwić Bankowi Gospodarstwa Krajowego obejmowanie gwarancjami de minimis zobowiązań innych niż kredyty, w tym leasingu.

„Celem zmian ujętych w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (…) jest zapewnienie możliwości obejmowania gwarancjami BGK spłaty nie tylko kredytów – finansowanych przez banki, ale także innych zobowiązań – finansowanych zarówno przez banki, jak i inne instytucje finansowe, tj. w szczególności firmy leasingowe i faktoringowe” – napisano w ocenie skutków regulacji projektu.

Czytaj także: BGK: bez gwarancji de minimis 52 proc. przedsiębiorstw w 2020 roku nie uzyskałoby kredytu >>>

Rozszerzenie gwarancji de minimis BGK

Gwarancja będzie mogła obejmować nie tylko, jak dotychczas, kredyty wchodzące w skład portfela kredytów, stanowiącego zbiór pojedynczych kredytów, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas określa umowa zawarta pomiędzy BGK a bankiem kredytodawcą, ale także inne zobowiązania wchodzące w skład portfela innych zobowiązań, stanowiącego zbiór pojedynczych umów cywilnoprawnych, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas określi umowa zawarta pomiędzy BGK a instytucją finansową (np. bankiem czy firmą leasingową), w której zobowiązania te zostały zaciągnięte.

Źródło: PAP BIZNES