BFG: 502 mln zł to nowa łączna kwota składek na fundusz gwarancyjny banków w 2022 r.

BFG: 502 mln zł to nowa łączna kwota składek na fundusz gwarancyjny banków w 2022 r.
Źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określiła nową łączną kwotę składek na fundusz gwarancyjny banków na 2022 roku w wysokości 502 mln zł.

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego obniżyła docelowy poziom środków systemu gwarantowania depozytów w bankach do 1,6 proc. kwoty środków gwarantowanych w bankach i oddziałach banków zagranicznych objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów.

Nowy poziom składek na fundusz gwarancyjny

Nowy poziom składek na fundusz gwarancyjny w 2022 roku wynosi 502 mln zł.

Kwota ta odpowiada sumie składek wniesionych przez banki i oddziały banków zagranicznych na fundusz gwarancyjny banków w I kwartale 2022 r. 

Czytaj także: BFG zawiesił wnoszenie składek na fundusz gwarancyjny banków >>>

BFG wskazuje w komunikacie prasowym, że po decyzji Rady docelowy poziom środków systemu gwarantowania depozytów w bankach w Polsce jest dwa razy wyższy niż minimalny poziom wskazany w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów, który wynosi 0,8 proc.

Środki systemu gwarantowania depozytów w bankach

Środki systemu gwarantowania depozytów w bankach stanowią obecnie 1,83 proc. kwoty środków gwarantowanych w bankach i oddziałach banków zagranicznych objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów, co oznacza, że docelowy poziom w wysokości 1,6 proc. został osiągnięty. Oznacza to, że spełniona została przesłanka określona w art. 294 ust. 1 ustawy o BFG, w zakresie niepobierania składek na fundusz gwarancyjny banków.