Bezpłatne doradztwo prawne dla JST

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dyskusja.250xMinisterstwo Administracji i Cyfryzacji uruchomiło darmowy system doradztwa prawnego dla jednostek samorządu terytorialnego. Mogą z niego skorzystać wszystkie samorządy uprawnione do udziału w projekcie "Dobre prawo - sprawne rządzenie".

Jednostka Samorządu Terytorialnego może zadać maksymalnie 24 pytania w roku na udostępnionym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji drogą elektroniczną formularzu. O kolejności udzielania konsultacji prawnych decyduje kolejność wpływu formularza. Szczegóły funkcjonowania systemu wraz z instrukcją zgłaszania spraw reguluje regulamin oraz instrukcja mechanizmu konsultacji doradczych dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu „Dobre prawo – sprawne rządzenie”, dostępny w załączniku oraz na stronie www.administracja.mac.gov.pl.

Partnerzy projektu (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytet Warmińsko Mazurski), zapewniają wykwalifikowaną kadrę akademicką oraz praktyków z wielu dziedzin prawa. Będą przygotowywać porady prawne dla urzędów na podstawie przedstawionego stanu faktycznego.

Jednocześnie na wskazanej powyżej stronie internetowej zamieszczona została baza dobrych praktyk, która powstała na bazie udzielonych w 2012 porad prawnych.

Lista jednostek uprawnionych do systemu doradztwa, istrukcja zgłaszania spraw oraz regulamin doradztwa znajdują się na stronie internetowej www.administracja.mac.gov.pI. Zapytania należy kierować na skrzynkę e-mail: doradztwojst@mac.goy.pl. Informację można uzyskać również pod numerami telefonów: (22) 245 58 85, (22) 245 58 99 oraz (22) 245 59 03.

Źródło: www.administracja.mac.gov.pl