Bartosz Kublik

Bartosz Kublik
Bartosz Kublik, Prezes Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Fot. BS w Ostrowi Mazowieckiej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Przewodniczący Prezydium Rady

Związek Banków Polskich

BS Ostrów Mazowiecka

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Z bankowością spółdzielczą jest związany od 2002r. Ukończył studia wyższe na kierunku politologia w Wyższej Szkole Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku oraz studia podyplomowe w zakresie bankowości i finansów na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Prawa Europejskiego w Warszawie na kierunku: Fundusze Europejskie.

W 2003r. objął stanowisko Dyrektora Oddziału Banku. Od 2007r. w Zarządzie Banku.  1 marca 2012r. objął stanowisko Prezesa Zarządu.

Członek V kadencji Rady Zrzeszenia BPS (maj 2014r. – styczeń 2016r.) Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. (w latach: 2014-2016). Czynnie uczestniczył w tworzeniu Instytucjonalnego Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Od stycznia 2016r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP