Barbara Smalska

Barbara Smalska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Rady Nadzorczej

Citi Handlowy

W latach 2015-2017 Pani Barbara Smalska pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A., odpowiedzialnego za obszar strategii, fuzje (w szczególności za proces integracji prawnej i operacyjnej z działalnością wydzieloną Banku BPH S.A. oraz realizację synergii fuzyjnych), kanały zdalne (sprzedaż przez internet oraz rozwój bankowości internetowej i mobilnej), a także inne projekty rozwojowe oraz IT.

Od 2008 r. Pani Smalska związana była z Grupą PZU: jako Dyrektor Biura Zarządzania Produktami (2008-2010) i Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży Masowej (2010-2012) odpowiedzialna była za różne aspekty zarządzania segmentem klientów indywidualnych i MSP Grupy PZU, w szczególności obszary produktu, marketingu, sprzedaży i analitycznego CRM. W latach 2013-2014, jako członek zarządu PZU SA i PZU Życie SA, odpowiadała całościowo za segment klienta indywidualnego i MSP Grupy PZU. Jako Przewodniczący, a następnie niezależny członek Rady Nadzorczej Link4 TU S.A. (2014-2016) odpowiadała za nadzór nad oraz proces włączenia Link4 do Grupy PZU. Pani Barbara Smalska zasiadała również w Radzie Nadzorczej PTE PZU SA (2013-2014).

Pani Barbara Smalska rozpoczęła swoją karierę zawodową w 2002 r. w warszawskim biurze The Boston Consulting Group. W latach 2002-2006 na stanowiskach Associate, Senior Associate, Consultant brała udział w wielu projektach w sektorach usług finansowych i telekomunikacyjnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, w zakresie m.in.: strategii biznesowej, modelu operacyjnego, organizacji sieci sprzedaży i aktywizacji sprzedaży, reorganizacji i optymalizacji kosztów. W latach 2006-2008 jako Project Leader, a następnie Principal zarządzała projektami strategicznymi dla największych polskich banków, ubezpieczycieli i firm telekomunikacyjnych, głównie w zakresie strategii biznesowej i strategii dystrybucji w segmencie klienta detalicznego.

Pani Barbara Smalska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w 1997 r. uzyskała tytuł magistra fizyki, a w 2001 r. doktorat z doświadczalnej fizyki wysokich energii.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.

Źródło: Citi Handlowy