Barbara Pasierb

Barbara Pasierb
Fot. Bank BPS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu

Bank BPS S.A.

Grupa BPS

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2021 r. wybrano Radę Nadzorczą Banku BPS S.A. na kadencję obejmującą lata 2021-2025