Barbara Bakalarska

Barbara Bakalarska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Rady Nadzorczej

Getin Noble Bank S.A.

Pani Barbara Bakalarska jest absolwentką Szkoły Główna Planowania i Statystyki, kierunek finanse i statystyka  gdzie uzyskała tytuł magistra ekonomii. Od 1978 r. do 1992 r. dyplomowany biegły księgowy o specjalności budżet i przemysł, a od roku 1992 biegły rewident, wpisany do rejestru Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Wykładowca w szkołach  wyższych, autor publikacji z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, audytu i finansów publicznych. Podczas swojej kariery zawodowej prowadziła badanie sprawozdań finansowych spółek o różnych formach prawnych i różnym profilu działalności oraz jednostek sektora finansów  publicznych.

Praca zawodowa

  • 1974 r. – 2014 r. Ministerstwo Finansów
  • były Członek Rad Nadzorczych spółek NFI „Hetman” i Browar „Łomża”
  • były Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów
  • były Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Audytorów Wewnętrznych przy Ministrze Finansów

Pani Barbara Bakalarska spełnia kryteria niezależności określone w Zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Źródło: Getin Bank, Getin Noble Bank