Bankowy tytuł egzekucyjny przez internet: Wysoki e-Sąd na kliknięcie z fotela

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.06.foto.057.250xMinisterstwo Sprawiedliwości chce powołać 11 elektronicznych sądów orzekających bankowe tytuły egzekucyjne i zajęcia wierzytelności z rachunków, a ponadto uruchomić w nich e-usługi prawne dla konsumentów i przedsiębiorców.

Program informatyzacji sądów przedstawił podczas obrad IV Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Prace koncepcyjne nad ustanowieniem e-sądów są już zaawansowane, wiadomo, że jako pierwszy powstanie taki sąd we Wrocławiu, a w 2014 r. jest przewidziana finalizacja budowy całego systemu. Od stycznia 2010 r. proste sprawy sądowe można załatwiać przez internet w ramach tzw. elektronicznego postępowania upominawczego, które prowadzi Sąd Rejonowy w Lublinie.

BTE z e-podpisem

Resort szacuje, że w ciągu roku jest prowadzonych 1 mln 100 tys. spraw dotyczących nadawania bankowych tytułów egzekucyjnych. E-BTE powstanie w miejsce wydziałów w sądach rejonowych na obszarze każdej z 11 apelacji, w których obecnie wprowadzone są dane z papierowych ksiąg wieczystych do internetu.

W każdej z apelacji funkcjonować ma jeden sąd e-BTE (wydział cywilny sądu rejonowego) rozpoznający sprawy według miejsca zamieszkania/siedziby dłużnika. Zatrudniać będzie nie sędziów, lecz referendarzy, którzy zostaną przejęci na potrzeby sądów e-BTE spośród urzędników pracujących w istniejących obecnie ośrodkach migracyjnych ksiąg wieczystych. Na podstawie ksiąg lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności banki będą mogły wystawiać BTE z bezpiecznym podpisem elektronicznym, które zostaną utrwalone w systemie teleinformatycznym sądu.

Wniosek o nadanie e-BTE klauzuli wykonalności wraz z załącznikami składany będzie wyłącznie przez internet. Całe postępowanie ma przebiegać również w systemie elektronicznym. Dokument zostanie złożony w repozytorium sądu, który nadaje mu klauzulę wykonalności, ponadto będzie podlegał procedurze wydruku weryfikacyjnego. Egzekucja z e-BTE może być (nie musi) inicjowana także za pomocą internetu.

PUBLICZNE BAZY DANYCH

Uruchomiono prace nad kluczowymi projektami budowy publicznych baz danych, najważniejsze z nich to Rejestr Usług Medycznych (RUM), e-podatki, e-PUAP (platforma usług publicznych), Pl.ID (nowy chipowy dowód osobisty) czy system katastru (ewidencji nieruchomości).

Z ajęcie wierzytelności

Aktualnie procedura BTE jest dość uciążliwa, ponieważ wierzyciel wnioskuje do komornika o dokonanie zajęcia rachunku, lecz ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI