Bankowość spółdzielcza w Niemczech: Raiffeisen i farmerzy komitywa dla pieniędzy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.09.foto.053.250x140 banków spółdzielczych spośród 1078 niemieckich spółdzielni kredytowych prowadzi obrót towarami rolnymi. Jeszcze trzydzieści lat temu większość banków Raiff eisena posiadała własne magazyny umożliwiające im skup zboża, ziemniaków, buraków cukrowych, warzyw i owoców.

Wojciech Gostomski

Angażowanie się banków spółdzielczych w handel towarami na terenach wiejskich i w małych miastach ma w Niemczech długą tradycję sięgającą narodzin bankowości spółdzielczej w połowie XIX w. Dotyczy to szczególnie powstałych na wsi banków Raiff eisena, których członkami i klientami byli głównie rolnicy, stanowiący do drugiej wojny światowej większość mieszkańców wsi. Farmerzy nie tylko deponowali wolne środki fi nansowe i zaciągali kredyty, ale również byli zainteresowani, by ich banki zajęły się skupem i sprzedażą po atrakcyjnych cenach towarów rolnych i artykułów gospodarstwa domowego. Spółdzielnie kredytowe zajmowały się więc też działalnością stricte handlową, łącząc się – można powiedzieć – w jedno przedsiębiorstwo z gminną spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”. Bank Raiff eisena posiadał własne magazyny umożliwiające mu skup zboża, ziemniaków, buraków cukrowych, warzyw i owoców. Dysponował też stojącym obok placówki bankowej składem z narzędziami i maszynami rolniczymi, paszami, nawozami sztucznymi i środkami ochrony roślin oraz pawilonem z artykułami ogrodniczymi i gospodarstwa domowego.

Alternatywa dla małych banków

Najwięcej banków spółdzielczych z obrotem towarowym było w Bawarii. W 1980 r. na 1138 istniejących tam banków Raiff eisena i banków ludowych aż 931 zajmowało się handlem towarami na potrzeby rolników i pozostałych mieszkańców wsi i miasteczek. Często były to małe banki, w których zaledwie kilka osób zajmowało się skupem płodów rolnych i sprzedażą towarów potrzebnych ich klientom. 20-30 lat temu nasilił się proces wycofywania się banków spółdzielczych z obrotu towarowego. Związane to było z głębokimi zmianami strukturalnymi w rolnictwie Niemiec jako kraju wysoko rozwiniętego, w którym drastycznie zmniejszyło się zatrudnienie w sektorze rolnym na skutek powstawania coraz większych gospodarstw i mechanizacji rolnictwa. Tym samym zmniejszyła się liczba rolników będących klientami banków Raiff eisena i zainteresowanych także dostawą płodów rolnych i zaopatrzeniem w artykuły do produkcji rolnej. Oferowanie garstce rolników towarów i nabywanie od nich produktów rolniczych stało się więc dla wielu banków Raiff eisena nieopłacalne. Wpływ na to mieli też silni konkurenci, którzy pojawili się na rynku artykułów rolniczych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI