Bankowość spółdzielcza w Niemczech: Finanz Gruppe w BAZYLEI III

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.03.foto.040.231x400Zgodnie z okólnikiem niemieckiego nadzoru finansowego (BaFin), warunkiem uznania udziałów za twardy kapitał własny jest umieszczenie w statucie zapisu, że na ich wycofanie przez członka musi wyrazić zgodę zarząd i rada nadzorcza banku.

Prof. UG dr hab. Eugeniusz Gostomski

Już w latach 2011-2012 niemieckie banki spółdzielcze zmieniły swoje statuty, co pozwoliło im zaliczyć fundusz udziałowy do kapitału najwyższej jakości. Dzięki temu zabiegowi, jak wynika z rachunku symulacyjnego, wszystkie banki obecnie spełniają wymogi kapitałowe, które zgodnie z wymogami Bazylei III mają być wprowadzone w życie do 2019 r.

Udziały jako kapitał

W reżimie Bazylei II obowiązywała zasada odliczania od kapitału własnego zaangażowania kapitałowego banku w instytucjach finansowych należących do sektora spółdzielczego (FinanzGruppe). Zarządzenie CRR tę kwestię reguluje inaczej – wartość zaangażowania ma być odliczana od kapitału podstawowego najwyższej jakości. Gdyby nie wynegocjowano specjalnego rozwiązania dla banków spółdzielczych, regulacja ta znacznie zmniejszyłaby ich twardy kapitał własny.

Ostatecznie przeważył jednak argument, że w przypadku zaangażowania w banku zrzeszającym, bądź w jego spółkach zależnych, chodzi o udziały strategiczne. W efekcie, zgodnie z CRR, udziały banków w ramach grupy nie będą odliczane, lecz będzie to wymagało spełnienia określonych warunków: co najmniej raz na pół roku sporządzenia raportu na temat funduszy własnych i aktywów ważonych ryzykiem w FinanzGruppe i jego weryfikacji przez zewnętrznego audytora. Chodzi to, aby ten sam kapitał nie był wykorzystywany wielokrotnie do zabezpieczenia się przed ryzykiem

Zgodnie z dotychczas obowiązującym prawem suma zaangażowania banku wobec każdego podmiotu, w tym także banku zrzeszającego bądź krajowego, nie może przekroczyć 25 proc. jego funduszy własnych. Zarządzenie CRR zmienia tę zasadę, ustalając, że podstawą pomiaru limitu koncentracji będzie kapitał własny, w którym udział kapitału uzupełniającego wynosi maksymalnie 25 proc., tj. nie więcej niż jedną trzecią kapitału podstawowego. W niemieckich bankach doprowadziłoby to do obniżenia średnio o 11 proc. ich ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI