Bankowość Spółdzielcza: Pomagajmy sobie nawzajem

Bankowość Spółdzielcza: Pomagajmy sobie nawzajem
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z Włodzimierzem Kicińskim, przewodniczącym Rady Programowej X Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, wiceprezesem Związku Banków Polskich, rozmawiał Maciej Małek.

Doroczne spotkanie liderów środowiska dedykowane nowym technologiom, nowe wymogi regulacyjne i wynikające z nich implikacje, to tylko niektóre z wątków stanowiących kanwę naszej rozmowy.

Czy pana zdaniem pomoc publiczna w zakresie modernizacji i standaryzacji zaplecza teleinformatycznego bankowości spółdzielczej jest możliwa i celowa?

– Zanim odpowiem na to pytanie, chcę z całą mocą podkreślić, że kwestią o kluczowym znaczeniu wydaje się samoorganizacja sektora, co nie tylko znacząco wpłynie na uzyskiwane rezultaty, ale pozwoli lepiej wykorzystać istniejący potencjał i zasoby w każdym banku z osobna, w ramach zrzeszeń i w sektorze. Wiodąca rola w tym względzie przypadnie spółdzielniom systemu ochrony i bankom zrzeszającym. Bez wątpienia zintegrowanie struktury teleinformatycznej pozwoli zoptymalizować konieczne nakłady inwestycyjne, ale obniżki kosztów upatruję również w zintegrowaniu zadań back office, w tym przypadku w roli integratora widzę banki zrzeszające. Przy budowie zintegrowanej architektury teleinformatycznej decydujące znaczenie ma efekt skali, o czym często mówimy, ale nie zawsze wykorzystujemy już dostępne instrumenty i rozwiązania, jakie funkcjonują w praktyce działania poszczególnych banków czy wyspecjalizowanych podmiotów. Istotny aspekt to funkcjonalne zdefiniowanie relacji z dostawcami rozwiązań technologicznych, skalibrowanie struktur pod obecne potrzeby z zapewnieniem możliwości przyszłego rozwoju. Obniżenie bieżących kosztów operacyjnych będzie możliwe wówczas, gdy dzieląc się doświadczeniem, przyspieszymy procesy integracyjne poprzez wykorzystanie rozwiązań opartych na doświadczeniu wyspecjalizowanych w danym segmencie usług banków. Uwolnione tą drogą środki zasilą strumień niezbędny dla inwestowania w rozwiązania informatyczne służące optymalizacji procesów w banku i integracji na poziomie zrzeszeń. Innymi słowy – pomóż sobie sam, tak aby powstały przesłanki i możliwości skorzystania z pomocy publicznej, limitowanej wszak odpowiednimi regulacjami w ramach Unii Europejskiej. Reasumując: samoorganizacja, integracja, dbałość o efektywne wdrażanie i wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań technologicznych stanowią warunek konieczny spożytkowania funduszy pozostających w gestii wyspecjalizowanych organizacji państwowych.

Proszę zdefiniować rolę i znaczenie systemów informatycznych dla nowoczesnej strategii rozwoju, zarządzania procesami w banku i budowy architektury bezpieczeństwa.

– To bez wątpienia system naczyń połączonych. W dobie wzmożonej regulacji rola systemów informatycznych pozostaje kluczowa. Nie tylko dla potrzeb raportowania, ochrony, przetwarzania i przechowywania danych, ale także z racji konieczności sprostania nowym wymogom i standardom w zakresie cyberbezpieczeństwa. Skalę i zakres wyzwań określają RODO, PSD2, standard ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI