Bankowość spółdzielcza: Będziemy oferować PPK!

Bankowość spółdzielcza: Będziemy oferować PPK!
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z Sebastianem Ziółkowskim, wiceprezesem zarządu BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, rozmawiamy o zmianach na rynku produktów emerytalnych oraz planach rozwoju firmy.

Zacznijmy od dość gorącego tematu, mianowicie od sytuacji na rynku produktów emerytalnych. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) została już podpisana przez prezydenta.

– Tak, i chciałbym od razu zadeklarować, że jako BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wprowadzimy pracownicze plany kapitałowe do naszej oferty. Jest to nasza odpowiedź na oczekiwania banków spółdzielczych.

Banków spółdzielczych?

 – Proszę zauważyć, że banki spółdzielcze doskonale zdają sobie sprawę z tego, że brak chociażby jednego produktu w ofercie zwiększa ryzyko przejęcia ich klienta przez konkurencję. Pojęcie tzw. cross-sellingu jest dziś wszystkim bardzo dobrze znane i każdy próbuje wykorzystać potencjał z tym związany. Dlatego oferowanie przez banki spółdzielcze PPK swoim klientom poprzez zaufanego partnera, jakim jest BPS TFI, to idealne połączenie. Banki wzbogacają swoją ofertę, a ich klienci nie muszą szukać w tzw. komercji.

Mówiąc o klientach banków spółdzielczych, ma pan naturalnie na myśli przedsiębiorstwa?

Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych wszystkie firmy zatrudniające więcej niż 10 pracowników będą musiały utworzyć dla swoich pracowników PPK i zacząć odprowadzać składki w określonych w ustawie terminach. Zaczynamy już od 1 lipca 2019 r., więc najwięksi przedsiębiorcy (zatrudniający więcej niż 250 osób) powinni już niedługo zgłaszać się do banków spółdzielczych z pytaniami o PPK. Zresztą z sygnałów, które do mnie docierają, wiem, że ten proces już się zaczął.

A czy oprócz korzyści związanych z uzupełnieniem oferty o PPK, banki spółdzielcze mogą spodziewać się innych gratyfikacji za pośredniczenie w tym procesie?

 – Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych umożliwia nam wynagradzanie banków spółdzielczych za dystrybucję pierwotną PPK wśród swoich klientów. Jeżeli więc jest to zgodne z prawem, to naturalnie zamierzamy z tego skorzystać. Mamy zatem drugi istotny powód angażowania się banków spółdzielczych w proces popularyzacji PPK z oferty BPS TFI.

Skoro wspomniał pan o bankach spółdzielczych, to proszę powiedzieć, jak wygląda wasza współpraca z nimi?

– Wystarczy spojrzeć na naszą ofertę. Zacznijmy od otwartych funduszy inwestycyjnych. Jak wiadomo, są to rozwiązania adresowane do bardzo szerokiego kręgu odbiorców, odpowiednie zarówno dla Kowalskiego, jak i dla inwestorów instytucjonalnych, do których zaliczają się również banki spółdzielcze. W ubiegłym roku, głównie z myślą o nich, zdecydowaliśmy się na utworzenie nowego subfunduszu. Mowa o BPS Depozytowym, którego polityka inwestycyjna została tak zaprojektowana, aby przynosić stabilne wyniki przy minimalnym ryzyku kredytowym oraz ograniczonej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Mówiąc wprost, chodzi o to, aby wycena funduszu, a przypomnę, że w przypadku funduszy otwartych takie wyceny są dokonywane i ogłaszane codziennie, charakteryzowała się jak najmniejszą zmiennością. Pragniemy to uzyskać poprzez odpowiedni dobór aktywów do portfela oraz wprowadzenie ograniczeń ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI