Bankowość i Finanse | Technologie – Red Hat | Strategia chmury hybrydowej a strategia biznesowa w świecie finansów

Bankowość i Finanse | Technologie – Red Hat | Strategia chmury hybrydowej a strategia biznesowa w świecie finansów
Fot. Red Hat
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Monica Sasso, Chief Technologist EMEA FSI, Red Hat, przybliża najważniejsze aspekty technologiczne niezbędne dla utrzymania konkurencyjności w obszarze usług finansowych.

W ostatnich latach firmy świadczące usługi finansowe musiały podjąć trudne decyzje strategiczne, aby zachować konkurencyjność na swoich rynkach. Główne pytanie brzmi – czy bardziej skupiać się na samodzielnym tworzeniu nowych produktów finansowych, czy udostępnianiu produktów firm trzecich, czy może na obu tych podejściach jednocześnie. Różnica między budowaniem nowych, innowacyjnych usług dla klientów a gromadzeniem i dystrybucją usług firm trzecich wpływa na wybór technologii i model operacyjny, których firma potrzebuje do odniesienia sukcesu. Organizacja oferująca produkty firm trzecich będzie chciała skupić się na budowaniu silnej marki, otwartej platformy i ścisłych relacji z klientami i partnerami. Tymczasem dla instytucji stawiającej na tworzenie własnych produktów finansowych filarami biznesu stają się innowacyjność i unikatowe cechy produktów oraz zdolność rozwijania aplikacji.

Co ma wspólnego strategia biznesowa z chmurą? Dziś te dwie rzeczy są ze sobą nierozerwalnie związane. Firmy muszą mieć pewność, że mają skalowalne i elastyczne podstawy technologiczne, aby wspierać rozwój i cele związane z produkcją lub dystrybucją. To prowadzi je do kolejnego kluczowego punktu decyzyjnego: czy wybrać najpierw chmurę publiczną, najpierw chmurę prywatną, wiele chmur publicznych, czy infrastrukturę chmury hybrydowej, która obejmuje wszystkie powyższe. Ponieważ firmy postanowiły lepiej zrozumieć, co mogą osiągnąć dzięki chmurze, przyjrzyjmy się kilku podstawowym czynnikom, które pomogą określić najbardziej odpowiednią strategię.

Ewaluacja potrzeb w zakresie chmury publicznej

Istnieje kilka powodów, dla których firmy wybierają publicznie hostowaną infrastrukturę opartą na chmurze. Podstawowym czynnikiem jest zapotrzebowanie na zasoby ad hoc lub przetwarzanie na żądanie. Chmura publiczna umożliwia niemal natychmiastową rozbudowę, ograniczoną jedynie kosztami środowiska. Daje to możliwość radzenia sobie ze szczytami i dołkami popytu na moc obliczeniową, przewidywalnymi, takimi jak Boże Narodzenie lub sezon podatkowy, lub nieoczekiwanymi, takimi jak likwidacja szkód po ekstremalnych warunkach pogodowych lub gwałtowny wzrost bankowości internetowej podczas pierwszej fali lockdownów spowodowanych pandemią COVID-19. W przypadku obciążeń, których nie można oszacować, zapewnienie wolnej pojemności w centrum danych byłoby kosztowne, podczas gdy wejście do chmury publicznej umożliwia bardziej zorientowane na klienta reakcje na zmieniający się popyt.

Chmura publiczna może również wspomagać kontrolowany, systemowy rozwój infrastruktury lokalnej, zapewniając tymczasową rozbudowę, podczas gdy proces zamówień nadąża za popytem. Widzieliśmy kilka przypadków, w których udostępnienie lokalnej mocy obliczeniowej może zająć do sześciu miesięcy ze względu na procesy zaopatrzenia i zarządzania. Przepustowość chmury publicznej stanowi rozwiązanie tymczasowe i można z niej zrezygnować po udostępnieniu mocy obliczeniowej lokalnie.

Inne zalety chmury publicznej to możliwość oddzielania obszarów zainteresowania i ograniczania niektórych aspektów ryzyka operacyjnego. Na przykład infrastruktura chmury może służyć do hostowania aplikacji front-end, które muszą być regularnie zmieniane, umożliwiając dostęp do danych firmy poprzez bezpieczną integrację z backendem, przy jednoczesnym segregowaniu obszarów, które są potrzebne ze względu na zgodność lub ryzyko. Podobnie chmura publiczna zapewnia możliwość łączenia zasobów i wydajnej obsługi aprowizacji. Pozwala to zaoszczędzić zasoby i czas, które mogą stanowić wartość dodaną w innych częściach organizacji.

Chmura może również pomóc w obniżeniu kosztów, dzięki modelom płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Organizacje mogą rozwijać i zmniejszać infrastrukturę bez konieczności budowania centrum danych lub wycofywania serwerów. Dyrektorzy finansowi mogą zmieniać alokację kosztów z nakładów inwestycyjnych na wydatki operacyjne, a także bezpośrednio rozdzielać koszty na projekty i usługi, umożliwiając bezpośrednią kalkulację zwrotu z inwestycji (ROI) dla firmy lub linii produktów.

Firmy powinny również zdawać sobie sprawę z potencjalnych wad – korzystanie z chmury publicznej może wiązać się z koniecznością przepisywania aplikacji, a w niektórych przypadkach dostawcy wymagają przyjęcia nowych usług własnych, co może powodować efekt blokady. W niektórych scenariuszach, takich jak środowiska programistyczne do weryfikacji koncepcji, oszacowanie, ile zasobów w chmurze będzie potrzebnych i na jak długo, może być trudne, co utrudnia planowanie i opłacalność.

Chmura hybrydowa w praktyce

Wiele firm chce korzystać zarówno z chmury publicznej, jak i prywatnej oraz implementować dobre praktyki obu. W raporcie Red Hat Global Tech Outlook z 2021 r., w którym poproszono decydentów IT o opisanie swojej strategii chmury, 30% stwierdziło, że stosuje podejście chmury hybrydowej, a 13% – multi-cloud. Spora część – 18% – wciąż opracowuje swoje strategie chmurowe. Ma to sens, biorąc pod uwagę, że infrastruktura IT odgrywa kluczową rolę w decydowaniu o kolejnym etapie ewolucji biznesu i wpłynie na to, kto dołączy do firmy jako następna generacja technologów i ekspertów finansowych. W osobnym badaniu, Red Hat’s 2021 State of Enterprise Open Source Report, 73% liderów IT w branży usług finansowych stwierdziło, że wolałoby korzystać z usług wielu dostawców dla swoich potrzeb związanych z infrastrukturą chmury.

Specjaliści doskonale zdają sobie sprawę, że pragnienie elastyczności i sprawności musi być zrównoważone z potrzebą kontroli, nadzoru i odpowiedzialności za przetwarzanie i dane. W tym miejscu wkracza chmura hybrydowa. Chmura hybrydowa to coś więcej niż tylko dostęp do chmur publicznych i prywatnych, odnosi się do integracji i orkiestracji między dowolnym wdrożeniem chmury, w tym wieloma chmurami publicznymi. Platforma chmury hybrydowej oparta na technologii kontenerowej działa jako wspólna warstwa w całej organizacji, interoperacyjna z różnorodnym sprzętem i oprogramowaniem dzięki wykorzystaniu otwartych interfejsów API, współpracy typu open source i otwartego ekosystemu. Firmy zyskują większą swobodę wyboru, kiedy i gdzie uruchamiać obciążenia, a także mogą zarządzać aplikacjami i usługami oraz skalować je w spójny sposób, niezależnie od środowiska bazowego.

Strategia chmury hybrydowej to podróż

Jeśli przejście do chmury wydaje się długim procesem, to dlatego, że tak jest! Każdy projekt transformacyjny wymaga czasu, a opracowanie strategii chmury to znacznie więcej niż tylko wybór – czy użyć hiperskalera, czy mieć własne centra danych. Chodzi o drogę do wydajności, zwinności i szybkości innowacji – do konkurencyjności. Oznacza to rozważenie przez firmę różnych podejść, w tym tego, co jeszcze dzieje się w stosie technologicznym i szerszym działaniu. Obejmuje optymalizację istniejącego IT, integrację aplikacji, danych i systemów, dodawanie i zarządzanie infrastrukturą chmury hybrydowej oraz możliwość tworzenia aplikacji natywnych dla chmury, a także automatyzację i zarządzanie całym środowiskiem IT. Liderzy muszą przygotować swoje organizacje na ciągłe i powtarzalne zmiany.

Zmiany w kulturze organizacyjnej są niezbędne

Aktualizacja kultury i sposobu, w jaki ludzie ze sobą współpracują, to często najtrudniejsza część podróży. Przejście do chmury to coś więcej w branży usług finansowych niż podpisanie umowy z hiperskalerem i przeszkolenie zespołów technicznych. Należy zdekomponować silosy, aby pobudzić współpracę i zmiany ogólno organizacyjne. Zespoły muszą stosować zwinne praktyki, takie jak praca iteracyjna i DevOps. Wymaga to odgórnych działań. Przywództwo musi ewoluować i sprawić, by cała organizacja zrozumiała i wspierała zmiany biznesowe, aby w pełni wykorzystać inwestycje w technologię i przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek.

Dobra wiadomość jest taka, że żadna organizacja nie musi działać sama. Siła będzie pochodzić z budowania ekosystemu zaufanych partnerów, a także odkrywania umiejętności obecnych pracowników i opierania się na społecznościach open source – gdzie ludzie z całego świata przyczyniają się do osiągania wspólnego celu, prowadzącego do szybkich innowacji. Dzięki ściślejszej współpracy firmy mogą skorzystać z doświadczenia i wiedzy środowisk open source, aby  pomóc w tej podróży. Na koniec ważne jest, aby pamiętać, że błędy są spodziewane i dozwolone – w rzeczywistości najbardziej udane przemiany technologiczne mają miejsce, gdy organizacja konstruktywnie uczy się na porażce – i znajduje czas na świętowanie sukcesów ze swoimi zespołami, bez względu na to, jak małe czy wielkie są to sukcesy.

Kontakt do Red Hat:
Dariusz Przeczek
dariusz.przeczek@redhat.com

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK