Bankowość i Finanse | Technologie – Cloudware | Otwarta platforma bezpieczeństwa

Bankowość i Finanse | Technologie – Cloudware | Otwarta platforma  bezpieczeństwa
Fot. ChaiwutNNN/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Aby skutecznie stawić czoła hakerom, przedsiębiorstwa inwestują coraz większe kwoty w systemy bezpieczeństwa cyfrowego. Szacuje się, że globalne wydatki na ten cel tylko w roku 2021 osiągną łączną kwotę 60 mld USD. Rzecz w tym, że nawet największe nakłady na cyberbezpieczeństwo nie przyniosą oczekiwanych skutków, jeśli zakupione rozwiązania nie będą odpowiadały specyfice instytucji i prowadzonej przez nią działalności, lub też nie będą otwarte na dynamiczne zmiany, jakim podlega cała rzeczywistość cyfrowa.

Grzegorz Gołda
Dyrektor Sprzedaży Cloudware Polska

Właściwy dobór rozwiązań, służących zapewnieniu bezpieczeństwa cyfrowego organizacji, ma szczególne znaczenie w przypadku instytucji finansowych. Oprócz standardowych ryzyk, związanych z przestępczą infiltracją, banki muszą uwzględniać w swych strategiach cyberbezpieczeństwa wyśrubowane wymogi natury prawno-regulacyjnej. Równolegle szybki rozwój usług bazujących na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym sprawia, iż sektor finansowy będzie w większym niż dotychczas stopniu korzystać z usług chmurowych, ze szczególnym uwzględnieniem cloudu hybrydowego.

Odpowiednie systemy zabezpieczeń

Wszystkie te czynniki przemawiają za tym, by wdrażane systemy zabezpieczeń miały charakter holistyczny, a zarazem elastyczny. Takim właśnie rozwiązaniem, uwzgledniającym wszystkie potrzeby i wymagania takich podmiotów, jak banki, jest otwarta platforma bezpieczeństwa IBM Cloud Pak for Security. To, co przemawia za jej wyborem, to przede wszystkim pełna skalowalność. Możliwość niemal dowolnego kształtowania platformy IBM Cloud Pak for Security pozwala na jej użycie we wszystkich segmentach branży finansowej, poczynając od dużych banków uniwersalnych poprzez podmioty wyspecjalizowane, jak bankowość hipoteczna, a kończąc na lokalnych instytucjach finansowych i strukturach, zrzeszających te podmioty.

Skonteneryzowane oprogramowanie, jakim jest system dostarczany przez IBM, stanowi rozsądny kompromis pomiędzy gotowymi wdrożeniami, dedykowanymi niewygórowanym potrzebom organizacji spoza rynku finansowego, a tworzeniem narzędzi kompletnie od podstaw, z czym wiążą się znacznie większe koszty i dłuższy czas implementacji. Pamiętajmy, że już obecnie wiele instytucji bankowych sięga po platformy niskokodowe, co ukazuje, jak ważne jest zmniejszenie obciążenia zespołów IT w tych podmiotach.

W obliczu istotnego deficytu wysokokwalifikowanych specjalistów IT na rynku pracy istotnego znaczenia nabiera fakt, że kupując IBM Cloud Pak for Security, organizacja ma także możliwość skorzystania z dodatkowych usług, w ramach jednego dostawcy, począwszy od wsparcia eksperckiego na etapie wdrażania, jak&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK