Bankowość i Finanse | BIK SA | BIK Data Boost – nowy wymiar usług opartych na Account Information Service

Bankowość i Finanse | BIK SA | BIK Data Boost – nowy wymiar usług opartych na Account Information Service
Fot. VZ_Art/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Obowiązująca od ponad dwóch lat dyrektywa PSD2, która obok ujednolicenia rynku płatniczego jest niewątpliwie katalizatorem wspierającym dynamicznie rozwijające się procesy digitalizacji, przyczyniła się bezpośrednio do rozszerzenia szerokiego wachlarza produktów i usług na rynku finansowym i nie tylko. Szczególnym miejscem w tym ekosystemie, obok usługi PIS (Payment Initiation Service) i CAF (Confirmation of Account Funds), zajmuje usługa AIS (Account Information Service), której potencjał umożliwia jej wykorzystanie w szerokiej gamie produktów i usług.

Paweł KowalaPaweł Kowala
Departament Rozwoju Produktów, BIK SA

Zaufanie, jakość i najwyższe standardy bezpieczeństwa

Biuro Informacji Kredytowej nawiązało współpracę z AIS Gateway w obszarze produktów opartych na usłudze Account Information Service (AIS).

Grupa BIK, jako jedyne źródło informacji kredytowej i również wiodące źródło informacji gospodarczej w Polsce, łączy cechy nowoczesnej firmy technologicznej z atrybutami instytucji zaufania publicznego.

AIS Gateway jest natomiast spółką świadczącą usługę dostępu do informacji o rachunku (AIS), która jest częścią Digital Gateways oraz wspólnym przedsięwzięciem The Heart i Mastercard. Posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności opartej o AIS – otrzymała je w marcu 2021 r.

Strategiczna synergia silnych marek buduje nową wartość na rynku, gdzie oprócz produktów wynikających z samej usługi AIS obie firmy, w ramach współpracy, łączą doświadczenie i kompetencje związane z szeregiem produktów wpierających procesy biznesowe.

Szczególną wartością współpracy obu firm jest prestiż marek gwarantujący zaufanie, jakość i najwyższe standardy bezpieczeństwa, a także szeroki zakres oferowanych produktów pod nazwą BIK Data Boost. Elastyczność rozwiązania stwarza możliwość dostosowania finalnego wdrożenia do indywidualnych potrzeb partnerów.

Banki dostępne w BIK Data Boost oraz silnik analityczny

BIK Data Boost wykorzystuje konektor Mastercard Connect umożliwiający dostęp do 15 banków na polskim rynku, w tym tych największych.

Zintegrowany dostęp do banków to ważny filar usługi BIK Data Boost, wzmocnionej przez zastosowanie inteligentnego rozwiązania, jakim jest zaawansowany silnik analityczny. Przetwarza on dane z rachunku, zwracając informacje zgodnie z preferencjami partnera. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, informacje te można dostosowywać oraz rozwijać pod kątem nowych narzędzi lub funkcjonalności – wszystko przy wsparciu doświadczonych ekspertów biznesowych i deweloperów IT z BIK i AIS Gateway.

Przebieg procesu pobierania informacji z rachunku usługą AIS

Partner wykorzystujący usługę BIK Data Boost może osadzić ją w procesie online po swojej stronie. Może być to wniosek np. pożyczki gotówkowej, przy czym partnerowi będzie zależało na potwierdzeniu danych dochodowych klienta, opartych na historii transakcji rachunku prowadzonym przez bank zintegrowany w usłudze.

Proces pobierania informacji z rachunku usługą AIS jest bardzo prosty. Klient, po zaznaczeniu odpowiednich zgód i wyborze banku, w którym ma swój rachunek płatniczy, kierowany jest na stronę logowania do bankowości internetowej swojego banku. Tam, po poprawnym zalogowaniu się do serwisu i wyborze z listy rachunku, z którego chce pobrać historię transakcji, wraca do punktu wniosku, w którym zainicjował ten proces.

Pobrane dane trafiają w tle do silnika analitycznego, który w ciągu kilku sekund przetwarza je i generuje raport końcowy z weryfikacji. Klient ma możliwość ponownego przejścia przez proces i wybór rachunku z innego banku, np. w przypadku gdyby jego historia transakcji była zbyt krótka lub gdyby logowanie do banku zakończyło się niepowodzeniem.

Wynik pracy silnika analitycznego, obok surowych statystyk, które mogą zasilić dowolny proces po stronie partnera, zwraca dane poukładane w 27 kategoriach (np. podatki, media, czynsz, edukacja, podróże, zakupy, inne) i ponad 100 podkategoriach (np. wypłata, emerytura, stypendium, premia, inne), wynikających z aktywności klienta na rachunku, które to w dalszej kolejności zasilają szeroką gamę procesów, takich jak KYC, profilowanie klienta, identyfikacja wpływów i zobowiązań na rachunku.

Silnik zastosowany w usłudze BIK Data Boost posiada też funkcję geolokacji, która określa, w jakim miejscu dokonano poszczególnych transakcji oraz umożliwia identyfikację takich danych teleadresowych, jak: adresy, numery telefonów, e-maile itp.

Integracja z BIK Data Boost

Integracja z BIK Data Boost jest prosta i nie wymaga wysokiej czasochłonności potencjalnej implementacji. Co więcej, nie wyklucza adaptacji do preferencji partnera i elastycznego rozbudowywania jego funkcjonalności o dodatkowe produkty lub usługi.

Docelowy partner może kształtować usługę i dostosowywać ją na potrzeby własnych procesów, nie tylko w kontekście udostępnienia jej klientowi końcowemu, ale także elastycznie integrując ją z systemami po swojej stronie.

Szeroki zakres wykorzystania usługi

BIK Data Boost można z powodzeniem wykorzystywać, obok procesów kredytowych czy onboardingowych, do wspierania działań marketingowych lub sprzedażowych. Świetnie sprawdzi się także w obszarach związanych z Business Intelligence czy CRM. Kategoryzowanie danych, profilowanie klienta, wspomaganie procedur KYC czy AML to tylko ułamek możliwości jego zastosowania.

Ogromnym potencjałem jest także planowane w niedługim czasie łączenie danych pozyskanych usługą AIS z danymi, jakimi dysponuje BIK. Możliwości zastosowania tego rodzaju połączenia stwarzają nową wartość na rynku, nie tylko w kontekście procesów scoringowych, ale także wszędzie tam, gdzie partner będzie potrzebował uwiarygodnić potencjalnego klienta lub wykorzystać dane o jego preferencjach finansowych, jak też behawioralnych.

Do kogo kierowana jest usługa BIK Data Boost

BIK Data Boost kierowane jest do potencjalnych partnerów w modelu B2B, usługa bowiem idealnie wkomponuje się nie tylko w preferencje podmiotów znajdujących się stricte na rynku finansowym, lecz także w preferencje podmiotów z innych segmentów rynku. BIK Data Boost doskonale odnajdzie się w miejscach, gdzie nie ma przestrzeni na kosztowny i czasochłonny rozwój dostosowujący procesy do możliwości korzystania z usługi AIS (takich, jak np. integracja z poszczególnymi bankami), a łatwość implementacji w połączeniu z bogatym zapleczem wspierającym integrację pozwoli na szybkie skierowanie konkurencyjnej oferty do klienta końcowego.

Kontakt do autora: pawel.kowala@bik.pl

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK