Bankowość spółdzielcza w Portugalii: Konsolidacja made in Portugal

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.04.2012.foto.039.a.150xKasa centralna SICAM podpisuje ze zrzeszonymi kasami lokalnymi umowy agencyjne, na podstawie których za odpowiednią prowizję realizują one operacje kredytowe i inne transakcje na rachunek banku krajowego.

Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski

Kasy kredytu rolniczego w Portugalii mają formę prawną spółdzielni o ograniczonej odpowiedzialności (stanowią odpowiednik banków spółdzielczych). Ich właścicielami są członkowie, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, które wniosły do kasy co najmniej 500 euro kapitału udziałowego. Zachętą finansową dla członków banków spółdzielczych do powiększania kapitału własnego swojego banku są dwa instrumenty:

  • dywidenda, na którą kasa może przeznaczyć 30 proc. swego rocznego zysku netto,
  • możliwość odpisania od indywidualnego podatku kwoty kapitału wniesionego do kasy ponad wymagane minimum.

Spółdzielczy akwizytorzy

Wszystkie banki spółdzielcze w Portugali posiadają około 380 tys. członków, co oznacza, że przeciętna liczba członków banku spółdzielczego wynosi około 4300 osób prywatnych i prawnych. Każdy członek bez względu na wielkość swego udziału w kapitale zakładowym kasy rolniczej ma prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Kasy należące do grupy SICAM posiadają prawie 700 oddziałów i zatrudniają ponad 4300 pracowników.

Kasa rolnicza jest pod względem prawnym samodzielnym podmiotem posiadającym własne organy władzy, którymi są: walne zebranie, rada nadzorcza i zarząd. Wszystkie kasy zrzeszone w SICAM podlegają konsolidacji w ramach grupy i solidarnie odpowiadają za zobowiązania każdego członka, a więc w razie trudności wzajemnie sobie pomagają.

Na równi z innymi bankami kasy podlegają nadzorowi ze strony centralnego banku Portugalii. Do 2000 r. kasy udzielały kredytów tylko swoim członkom. Obecnie nie są w żaden sposób uprzywilejowane. W dwóch największych miastach portugalskich: Lizbonie i Porto kasy rolnicze nie prowadzą działalności, natomiast jest tam obecna kasa centralna posiadająca 9 oddziałów.

Kasy rolnicze są lokalnymi bankami spółdzielczymi, których obszar działania ograniczony jest do 1-2 powiatów. Oferują one szeroką paletę produktów bankowych typowych dla banków uniwersalnych, z tym że bardziej złożone produkty sprzedają za odpowiednią prowizją jako agenci kasy centralnej. Kasy spełniające odpowiednie warunki kapitałowe, kadrowe i techniczne mogą otrzymać zezwolenie od Narodowego Banku Portugalii na poszerzenie zakresu swojej działalności o takie czynności, jak: faktoring, wydawanie kart kredytowych, uczestnictwo w emisji i obrocie papierami wartościowymi, zarządzanie portfelem papierów wartościowych itp. Atutem kas jest doskonała znajomość klientów i sytuacji ekonomicznej na obszarze ich działalności.

Pod nadzorem kasy centralnej

Przeciętnie bank spółdzielczy szczebla podstawowego zatrudnia około 40 pracowników, posiada 5 oddziałów, obsługuje ponad 10 tys. klientów i dysponuje aktywami o wartości 72 mln euro. W ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI