Banki ważnym elementem strategicznego systemu bezpieczeństwa państwa

Banki ważnym elementem strategicznego systemu bezpieczeństwa państwa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Krytyczne obszary strategicznych wyzwań dla banków w Unii Europejskiej i w Polsce w najbliższych latach - pod tym tytułem odbyła się pierwsza dyskusja panelowa Horyzontów Bankowości. Rozmawiamy z jednym z jej uczestników Piotrem Kwiatkowskim, prezesem zarządu Credit Agricole Bank Polska SA

#PiotrKwiatkowski: Koszty działania banków i utrzymania bezpieczeństwa oraz stabilności systemu bankowego stale rosną i powstaje pytanie jak długo inwestorzy tych banków będą skłonni akceptować istniejąca sytuację #HoryzontyBankowości #CreditAgricole

Dla Piotra Kwiatkowskiego, prezesa zarządu Credit  Agricole Bank Polska SA oczywiste jest, że  sektor bankowy techniczne stanowi część  systemu strategicznego bezpieczeństwa państwa.

Natomiast  rodzi się pytanie jak te cele strategiczne powinien realizować,  czy bank nadal powinien być  firmą działająca w celach komercyjnych, a może nie powinien być już firmą komercyjną  i realizować cele związane z bezpieczeństwem  państwa, a więc realizować cele zbliżone do zadań NBP.

Bank musi gwarantować właścicielom zwrot z zaangażowanego   kapitału, zapłacić podatki,  ponosić obciążenia związane z utrzymaniem stabilności systemu bankowego i  jednocześnie być elementem bezpieczeństwa strategicznego państwa. I jeszcze  trzeba  na to wszystko zarobić – jest w tym pewien wewnętrzny konflikt  – mówi Piotr Kwiatkowski. Do dnia dzisiejszego te wszystkie cele daje się pogodzić, ale koszty działania banków i utrzymania bezpieczeństwa oraz stabilności systemu bankowego stale rosną i powstaje kolejne pytanie jak długo inwestorzy tych banków będą skłonni akceptować istniejąca sytuację.

Na pytanie kto powinien ponosić nakłady na zapewnienie strategicznego bezpieczeństwa w sektorze bankowym prezes Piotr  Kwiatkowski  stwierdza:  Jestem  daleki od tego aby twierdzić, że to państwo powinno ponosić   opłaty na rzecz banków, czyli żeby zamienić obecną sytuację, w której to banki ponoszą koszty utrzymania bezpieczeństwa sektora.  Na pewno jednak potrzebne jest wyważenie tej sytuacji dlatego, że dzisiaj są oczekiwania, że to banki pełnią funkcje związane z bezpieczeństwem państwa i jednocześnie oczekuje się, że to banki będą ponosiły  tego koszty.

Źródło: aleBank.pl