Banki w II kwartale zaskakiwały wynikami finansowymi

Banki w II kwartale zaskakiwały wynikami finansowymi
Fot. stock.adobe.com/bluraz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyniki banków w II kwartale tego roku na ogół zaskakiwały, okazywały się wyraźnie gorsze lub lepsze od wcześniejszych oczekiwań analityków.

Z zebranych danych z 8 giełdowych banków, które już podały wyniki za II kwartał i dla których sporządzono konsensus PAP Biznes, wynika, że ich łączny zysk netto w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 2,68 mld zł, czyli był o 9,8 proc. niższy niż oczekiwano (2,98 mld zł). Dla porównania w I kwartale zysk netto banków przekroczył oczekiwania o 13 proc.

Czytaj także: PKO BP: 422 mln zł zysku netto w II kwartale; nowa strategia na przełomie roku, wkrótce płatności odroczone >>>

Poniżej zsumowane wyniki 8 banków w II kwartale 2022 roku w porównaniu do konsensusu PAP Biznes (w mln zł).

 2Q20222Q2022różnica
  wg konsensusu 
Wynik odsetkowy15916158900,2%
Wynik z prowizji438142543,0%
Koszty ogółem958594871,0%
Saldo rezerw-1332-1547-13,9%
Zysk netto26832975-9,8%

Wyniki słabsze od oczekiwań

O ile w poprzednich kwartałach tylko poszczególne banki zaskakiwały wynikami, to w II kwartale wyraźnie odmienna od oczekiwań okazała się zdecydowana większość bankowych wyników. Na poziomie wyniku netto nie zaskoczył jedynie BNP Paribas Polska oraz Bank Millennium. Ten drugi jako jedyny zaraportował kwartalną stratę. Wyraźnie powyżej oczekiwań były wyniki PKO BP, Alior Banku i Santandera, sporo gorsze od oczekiwań podał natomiast wyniki mBank, ING Bank Śląski oraz Bank Pekao.

Czytaj także: BNP Paribas Bank Polska: 257,7 mln zł zysku netto w II kw. 2022 r.; małe prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy >>>

Analitycy wskazywali na różne powody słabszych od oczekiwań wyników. W przypadku ING gorszy od oczekiwań był przede wszystkim wynik odsetkowy, z kolei Pekao pokazał w II kwartale wyższe koszty operacyjne. Zarząd tego banku informował, że wpływ na poziom kosztów miały jednorazowe koszty IT w wysokości około 83 mln zł brutto. Wyniki mBanku za II kwartał były poniżej oczekiwań przez wysoki podatek dochodowy.

Czytaj także: BOŚ: blisko 84 mln zł zysku netto Grupy w pierwszym półroczu 2022 r. >>>

Z kolei wyniki PKO BP, Santandera i Alior Banku wsparły przede wszystkim niższe koszty ryzyka.

Poniżej wyniki netto 8 banków w II kwartale 2022 roku w porównaniu rdr i kdk.

 2Q20222Q2022różnica
  konsensusu 
Santander PL65759910%
mBank230355-35%
Millennium-140,3-143-2%
ING BSK573761-25%
PKO BP422,033526%
Bank Pekao468630-26%
Alior Bank21618318%
BNP Paribas2582551%
    
RAZEM26832975-10%

Łączny wynik banków 6 proc. niższy niż rok wcześniej

Łączny wynik analizowanych banków w II kwartale 2022 rok był 6 proc. niższy niż rok wcześniej i 45 proc. niższy niż w I kwartale.

Decydujący wpływ na taki obraz sytuacji miały dodatkowe koszty w wysokości ok 3 mld zł, wynikające z wpłat na rzecz funduszu pomocowego systemu ochrony.

Czytaj także: ING Bank Śląski: 573 mln zł zysku netto w II kw. 2022 roku; niższy od oczekiwań wynik odsetkowy, wyższe koszty i rezerwy >>>

W połowie czerwca Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła projekt umowy oraz uznała system ochrony banków. Wniosek w tej sprawie złożył wcześniej Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, ING BSK, mBank, Bank Millennium, Bank Pekao, PKO BP i Santander BP.

Kolejne rezerwy na portfel kredytów frankowych

Banki zawiązywały w II kwartale kolejne rezerwy na portfel kredytów w CHF, z czego największą rezerwę, w wysokości 1.176 mln zł, zawiązał PKO BP. Jej zawiązanie sprawiło, że PKO BP nie był w II kwartale najbardziej zyskownym bankiem w sektorze.

Czytaj także: Bank Pekao: 467,93 mln zł zysku netto w II kw. 2022 roku; wyniki pod wpływem kosztów regulacyjnych i rezerw >>>

Poniżej zsumowane wyniki 8 banków w II kwartale 2022 roku w porównaniu rdr i kdk.

 2Q20222Q20211Q2022rdrkdk
      
Wynik odsetkowy1591693721354469,8%17,5%
Wynik z prowizji43813879438912,9%-0,2%
Koszty ogółem95855892776962,7%23,4%
Saldo rezerw-1332-1377-1578-3,3%-15,6%
Zysk netto268328434912-5,6%-45,4%

Z danych zebranych przez PAP Biznes wynika, że w II kwartale 2022 roku wynik odsetkowy analizowanych banków był zgody z oczekiwaniami natomiast wynik prowizyjny przebił rynkowe oczekiwania o 3 proc.

Czytaj także: mBank: 229,71 mln zł zysku netto w II kw. 2022 roku; mocno poniżej oczekiwań >>>

Pierwsza linia przychodowa dzięki rosnącym już w 2021 roku stopom procentowych wzrosła 70 proc. rdr i 18 proc. kdk. Z kolei wynik prowizyjny wzrósł 13 proc. rdr i utrzymał się na poziomie z I kwartału.

Dobra jakość portfela kredytowego

Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami banki pokazały w II kwartale dobrą jakość portfela kredytowego, chociaż przedstawiciele banków w trakcie prezentacji wyników na ogół zapowiadali, że wraz z osłabieniem gospodarczym i przy wzroście bezrobocia sytuacja w tym zakresie może się zmienić.

Saldo zawiązanych rezerw wyniosło w II kwartale 1,33 mld zł, czyli było o blisko 14 proc. niższe niż się spodziewano.

Czytaj także: Alior Bank: zysk netto w II kw. 2022 r. wyniósł 216,2 mln zł; przychody grupy najwyższe w historii >>>

Dane za II kwartał nie uwzględniają wyników Banku Handlowego oraz Getin Noble Banku, które jeszcze nie podały wyników. Zgodnie z zebranymi prognozami zysk netto Banku Handlowego wyniesie 458,5 mln zł, czyli wzrośnie 530 proc. rdr i 63 proc. kdk.

Czytaj także: Santander Bank Polska: 656,9 mln zł zysku netto w II kwartale 2022 roku; powyżej oczekiwań >>>

Zdaniem analityków Bank Handlowy powinien pokazać rekordowe wyniki, głównie dzięki bardzo wysokiej wrażliwości na podwyżki stóp procentowych. Bankowi pomoże także brak kosztów związanych z kontrybucją na fundusz pomocowy systemu ochrony.

Czytaj także: Bank Millennium: 140,3 mln zł straty netto w II kwartale 2022 roku; zarząd zdecydował o uruchomieniu planu naprawy >>>

W przypadku Getin Noble Banku analitycy spodziewają się zysku netto w przedziale od 30 mln zł do 44 mln zł.

Źródło: PAP BIZNES