Banki spółdzielcze: Nowe perspektywy współpracy z tradycyjnym klientem spółdzielców

Banki spółdzielcze: Nowe perspektywy współpracy z tradycyjnym klientem spółdzielców
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Finansowanie sektora rolno-spożywczego stanowi od niepamiętnych czasów jeden z istotniejszych obszarów aktywności banków spółdzielczych. To właśnie przez lokalne instytucje finansowe przepływa strumień unijnych dotacji dla polskiego rolnictwa. Bankowość spółdzielcza ma też najbogatszą ofertę kredytów, leasingu czy ubezpieczeń, optymalnie dopasowanych do poszczególnych segmentów gospodarki rolnej.

Karol Jerzy Mórawski

Opoziomie zaangażowania spółdzielców w finansowanie polskiego rolnictwa świadczą chociażby przedstawione przez Spółdzielczą Grupę Bankową dane dotyczące aktywności instytucji należących do tego zrzeszenia na polu kredytów ze wsparciem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 44,43% umów kredytowych na produkty preferencyjne podpisano w roku ubiegłym w jednej z 1800 placówek reprezentujących Spółdzielczą Grupę Bankową, a wartość finansowania udzielonego przez banki z tego zrzeszenia osiągnęła niemal 40% całego portfela kredytów z dopłatą ARiMR. Szczególne znaczenie pośród produktów oferowanych przez sektor spółdzielczy mają tzw. kredyty klęskowe. W 2016 r. ponad 47% gospodarstw poszkodowanych przez grad, huragan czy przymrozki zaciągnęło tego rodzaju zobowiązania w bankach należących do grupy SGB.

Sektor agro, czyli wzór rzetelności

Tak wysoki udział lokalnej bankowości w finansowaniu rolnictwa możliwy jest nie tylko dzięki szerokiej gamie produktów dla tego sektora czy też aktywnej współpracy z krajowymi i wspólnotowymi instytucjami wsparcia obszarów wiejskich. Istotną przyczyną, dla której właściciele gospodarstw rolnych traktują placówki spółdzielcze jako bank pierwszego wyboru jest bez wątpienia relacyjny charakter lokalnych instytucji finansowych. Należy bowiem pamiętać, że rolnik jest klientem ze wszech miar specyficznym, i nie chodzi tu wyłącznie o odmienny charakter działalności agrarnej czy też cykliczność, niespotykaną w innych sektorach gospodarki na tak poważną skalę. Klienci z tego segmentu potrzebują bezpośredniego kontaktu z doradcą i dokładniejszego przedstawienia pełnych walorów oferowanych przez bank produktów aniżeli mikroprzedsiębiorcy czy konsumenci, przyzwyczajeni w znacznie większym stopniu do korzystania z bankowości elektronicznej. Z drugiej wszakże strony to właśnie rolnicy zaliczają się do najrzetelniejszych kredytobiorców.

Karol Jerzy Mórawski

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu publikacji z zakresu krajoznawstwa, dziejów Warszawy oraz polskiej motoryzacji. Współpracował m.in. z redakcjami dzienników „Życie”, „Dziennik – Polska, Europa, Świat” oraz „Polska The Times”. Od 2010 r. współpracuje z Wydawnictwem Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Właściciele gospodarstw rolnych w zdecydowanej większości spłacają swoje zobowiązania terminowo. Między innymi dlatego w strategii Bałtyckiego Banku Spółdzielczego ten rodzaj klienta odgrywa wyjątkowe znaczenie – podkreślił Grzegorz Hejno, specjalista w Wydziale Administracji i Windykacji Kredytów BBS Banku. Wysoką jakość portfela kredytów gospodarstw rolnych potwierdzają również analizy Komitetu Stabilności Finansowej, prezentowane w corocznym „Raporcie o stabilności systemu finansowego”. Wynika z nich, iż zagrożone kredyty polskiego sektora agro stanowią zaledwie kilka procent nieregularnie obsługiwanych zobowiązań sektora MŚP i mikro. Eksperci wskazują na dwie przyczyny tak wysokiej wiarygodności płatniczej gospodarstw rolnych. Obok presji wynikającej z wykorzystania instrumentów preferencyjnych, w przypadku których otrzymanie dopłaty uzależnione jest od terminowej spłaty kolejnych rat, podkreślają również wysoką znajomość lokalnego rynku, a więc potencjalnych kredytobiorców, przez dominujące na rynku agrobanki lokalne. Nie można pominąć również edukacyjnej roli spółdzielczych instytucji bankowych, które dla rolników stanowią nierzadko jedyną formę kontaktu z rynkiem finansowym.

Partner rolnika nie tylko w finansowaniu

Przykładem tego, jak prowadzić dialog z lokalną społecznością oraz samorządem może być spotkanie zorganizowane 3 marca br. przez darłowski oddział Bałtyckiego Banku Spółdzielczego. W konferencji, któ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI