Banki spółdzielcze i klienci: Aby terminale zbłądziły pod strzechy…

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.05.foto.032.a.400xLikwidacja zwolnień z obowiązku używania kasy fiskalnej oraz przeszło czterokrotnie niższy limit płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami - takie rozwiązania najprawdopodobniej wejdą w życie wraz z początkiem nowego roku. Determinacja resortu finansów w zwalczaniu szarej strefy - a w konsekwencji również i ograniczanie obrotu gotówki w gospodarce - oznaczać będzie dla setek tysięcy małych i średnich firm konieczność wdrożenia nowoczesnych standardów płatności. Dla banków spółdzielczych to niepowtarzalna szansa, by stać się naturalnym partnerem mikroprzedsiębiorców w tym niełatwym, acz nieuniknionym zadaniu

Karol Jerzy Mórawski

Decydenci wyciągnęli wreszcie wnioski z licznych analiz, potwierdzających współzależność pomiędzy udziałem obrotu gotówkowego a poziomem szarej strefy – wskazuje na to tok prac legislacyjnych. 13 kwietnia br. Sejm uchwalił zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisach podatkowych, obniżające próg dopuszczalnych płatności gotówkowych w relacjach B2B. Jeśli izba wyższa parlamentu i prezydent zaakceptują zmiany, obowiązujący od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej limit w wysokości 15 tys. euro od przyszłego roku zmaleje do 15 tys. zł. Dużo donioślejszą zmianą jest wprowadzenie sankcji za dokonywanie płatności gotówkowych w wysokości wyższej aniżeli wskazana w ustawie. Warto przypomnieć, że od 1993 r., a więc od chwili wprowadzenia pierwszego limitu zapłaty gotówką za jego naruszenie nie przewidywano żadnych sankcji. Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą skutki dokonania płatności gotówką ponad limit będą szczególnie niekorzystne dla nabywcy. Taki przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć wydatku w poczet kosztów uzyskania przychodu, co już przy kwocie 15 tys. zł oznaczać będzie 2850 zł straty z tytułu niemożności pomniejszenia należnego podatku dochodowego. Można się zatem spodziewać, iż sami przedsiębiorcy będą pilnować przestrzegania przez swych kontrahentów bezgotówkowego rozliczania transakcji powyżej limitu.

Karol Jerzy Mórawski

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu publikacji z zakresu krajoznawstwa, dziejów Warszawy oraz polskiej motoryzacji. Współpracował m.in. z redakcjami dzienników „Życie”, „Dziennik – Polska, Europa, Świat” oraz „Polska The Times”. Od 2010 r. współpracuje z Wydawnictwem Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przygotowując artykuły dla „Miesięcznika Finansowego BANK”, „Nowoczesnego Banku Spółdzielczego”, „Kuriera Finansowego – Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” oraz portalu aleBank.pl.

Kasy fiskalne – nieuniknione niczym śmierć i… podatki

Na istotne ograniczenie transakcji nieopodatkowanych wpłynie również – deklarowane już od dłuższego czasu – usunięcie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Zgodnie z zapowiedziami resortu finansów obecny rok jest ostatnim, w którym przedsiębiorca sprzedający towary czy usługi konsumentom i rolnikom ryczałtowym skorzysta ze zwolnienia, jeżeli tego rodzaju obrót nie przekroczy w skali roku kwoty 20 tys. zł. Przepis ten pełnił funkcję odwrotną od zamierzonej przez ustawodawcę; zamiast mobilizować podatników do instalacji kas fiskalnych, zachęcał do ukrywania rzeczywistej wartości sprzedaży. Częste były przypadki, w których przedsiębiorcy deklarowali jedynie część rocznego obrotu dla wskazanych powyżej grup – jedynie po to, by uniknąć konieczności instalowania kasy. Niechęć polskich mikroprzedsiębiorców do urządzeń fiskalnych pośrednio uderzała w popularność obrotu bezgotówkowego – niejeden z drobnych sklepikarzy unikał jak ognia terminala płatniczego jedynie dlatego, by nie wygenerować niemożliwego do zatajenia obrotu kartami w wysokości zobowiązującej do zakupu kasy. Likwidacja zwolnienia sprawi, że we wszystkich sklepach i punktach usługowych pojawią się kasy fiskalne, a w ślad za nimi zapewne zwiększy się również ilość terminali płatniczych. Nowe przepisy będą także komplementarne z obniżeniem limitów dla gotówkowego obrotu B2B; nierzadko bowiem dochodziło do sytuacji, w której przedsiębiorca płacił gotówką za zakupione towary handlowe jedynie w tym celu, by sprzedać je poza ewidencją. Obecnie takie przypadki mają być w znacznym stopniu ograniczone.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI