Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – marzec 2013

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

LEASING VS KREDYT

W 2012 r. wartość rynku leasingu w Polsce wyniosła 31,2 mld zł. Aktywny portfel wszystkich przedmiotów leasingu oceniany w I półroczu ub.r. na 61 mld zł był porównywalny z saldem kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki w wysokości 80 mld zł. Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że wzrost najwyraźniej nastąpił na rynku maszyn rolniczych (o 45,3 proc.) oraz systemów IT (o 41,67 proc.). Za pomocą leasingu oraz pożyczek sfinansowano maszyny i urządzenia rolnicze o wartości 11 mld zł.

ZAWÓD NA CZASIE – WINDYKATOR

Polska jest na 4. miejscu w kategorii łatwości dostania kredytu – wynika z raportu Doing Business 2013. Bank Światowy wysoko ocenił rozwiązania w zakresie rejestracji tytułu własności, czyli wpisów do ksiąg wieczystych – średni czas oczekiwania spadł ze 132 (w styczniu 2010 r.) do 7 dni (we wrześniu 2012 r.). Nadal nie lada problemem jest egzekwowanie długów, do niedawna w stolicy na windykację należności przez sądy i komorników trzeba było czekać nawet trzy lata, dla porównania w Holandii tylko 48 dni.

NIE LĘKAJCIE SIĘ!

Dla 19 proc. kredytobiorców ważniejsza od samej oferty jest kultura osobista prezentowana przez pracowników banku – wynika z badania PwC. Spada liczba tzw. klientów „lękliwych” (wobec banków i ich produktów), znacznie więcej jest osób deklarujących postawę „pragmatyczną” i „swobodną”. Około 41 proc. Polaków spłaca kredyt konsumpcyjny (36 proc. rok wcześniej), ale blisko 82 proc. nie planuje zaciągnięcia pożyczki w ciągu najbliższego roku.

 

GWARANCJE DE MINIMIS

Bank BPS i SGB-Bank zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę portfelowej linii gwarancyjnej (PLD), dzięki której lokalni przedsiębiorcy – klienci banków spółdzielczych – uzyskają dostęp do kredytów obrotowych z gwarancjami de minimis. Dla samej Grupy BPS wynegocjowano limit gwarancyjny 1 mld zł. Poziom funduszy własnych BGK umożliwia gwarancje do kwoty 30 mld zł, co pozwoli na udzielenie 50 mld zł kredytów obrotowych.

Przedsiębiorca uzyska gwarancję – przy minimum formalności – w tym samym banku, w którym ubiega się o kredyt. W pierwszym roku z tego tytułu nie będą pobierane opłaty, później stawka roczna wyniesie 0,5 proc. Gwarancja może być udzielona do 3,5 mln zł na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy; obejmie maksymalnie 60 proc. kwoty kredytu. Dla jednego kredytobiorcy pomoc de minimis wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto to 13,33 proc. wartości udzielonej gwarancji. Zabezpieczeniem klienta jest weksel własny in blanco.

KONSORCJUM NA MILIARD

Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie, działając w konsorcjum z Bankiem Handlowym w Warszawie, wygrał przetarg na obsługę gminy Olsztyn. WBS obsługuje dziewięć samorządów lokalnych, wpłaty na konto Urzędu Miasta Olsztyna można dokonać w sześciu jego placówkach oraz korzystając z bankowości internetowej. Aglomeracja Olsztyna liczy 180 tys. mieszkańców, obecny budżet miasta to ponad miliard złotych.

PROMOCJA PONAD PODZIAŁAMI

Na spotkaniu w Lądku-Zdroju przedstawiciele SGB-Banku i Banku BPS podpisali umowę dotyczącą wspólnej kampanii promocyjnej sektora banków spółdzielczych. Porozumienie przewiduje połączenie pomysłów, aktywności i budżetów przy realizacji działań promocyjnych.

KREDYT DLA FIRMY… W 3 MINUTY

Z ankiety Tax Care wynika, że kredyty przez internet oferują małym firmom cztery instytucje: Idea Bank, ING Bank Śląski, mBank i MultiBank. Każda z nich zapewnia, że pożyczane pieniądze będą do dyspozycji przedsiębiorców już następnego dnia roboczego. W mBanku decyzja o przyznaniu kredytu zapada w ciągu kwadransa, a w Idea Banku – nawet w trzy minuty. Czy rzeczywiście jest to możliwe? Tax Care podaje, że o ile proces aplikacji o kredyt przebiega w pełni automatycznie – tak.

W mBanku i MultiBanku przedsiębiorca wypełnia wniosek w serwisie transakcyjnym, w którym określa, w jakiej formie ma być przyznany kredyt (ma do wyboru kartę kredytową, pożyczkę dla firm lub limit kredytowy w rachunku). Nie składa przy tym żadnych dodatkowych dokumentów. Bank zapewnia, że w przypadku kwoty do 50 tys. zł przyznanie kredytu następuje od razu, bez potrzeby kontaktowania się z pracownikiem banku, a sama umowa kredytowa podpisywana jest poprzez wpisanie kodu SMS. Po podpisaniu umowy pożyczka dla firm jest uruchamiana tego samego dnia, a limit kredytowy – do następnego dnia roboczego. Najdłużej trzeba czekać na pieniądze w przypadku karty kredytowej, która jest dostarczana pocztą.

Idea Bank używa nowatorskiego narzędzia pozwalającego na analizę danych pozyskanych ze wskazanego przez przedsiębiorcę konta w dowolnym banku oraz weryfikację kredytobiorcy w rejestrach dłużników. Dzięki temu jest w stanie w błyskawicznym tempie przeprowadzić analizę kredytową i automatycznie wydać decyzję. Kredytobiorca nie dostarcza przy tym żadnych wyciągów. Loguje się do swojego konta poprzez dedykowaną stronę i w ten sposób umożliwia bankowi zaciągnięcie historii operacji na swoim rachunku z ostatnich sześciu miesięcy. Takie narzędzie daje zdecydowaną przewagę nad innymi bankami oferującymi szybkie kredyty przez internet. Oferta jest dostępna także dla klientów z zewnątrz, nieposiadających dotychczas konta ani żadnego innego produktu.

STYPENDIA DLA UZDOLNIONYCH

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie współtworzy program stypendialny dla uczniów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI