Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – lipiec-sierpień 2013

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.07-08.foto.56.b.250xPRZELEWY NATYCHMIAST

W maju br. w systemie ELIXIR przetworzonych zostało 124,7 mln przelewów krajowych o wartości 307 mld zł. Drugi miesiąc z rzędu liczba rozliczanych przelewów w euro przekroczyła 1 mln w miesiącu, a ich wartość w maju osiągnęła blisko 5,8 mld euro. Od początku 2013 r. łączna liczba wszystkich transakcji krajowych w systemie ELIXIR wyniosła 630 mln, a ich wartość 1,542 bln zł. Maj okazał się rekordowy dla przelewów ekspresowych - było ich ponad 22 tys. o wartości ponad 120 mln zł - poinformował KIR.

Express ELIXIR to system przelewów natychmiastowych dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Środki są przekazywane z jednego konta na drugie, prowadzone w innym banku, w czasie liczonym w sekundach. System funkcjonuje od roku, mogą z niego korzystać już klienci Banku BPS, dostęp sukcesywnie uzyskają też klienci banków zrzeszonych.

REKOMENDACJA S

KNF wydała Rekomendację S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Nowa regulacja wzmacnia restrykcyjne warunki kredytowania w walutach obcych, uelastycznia podejście w zakresie wskaźnika DtI. W odniesieniu do zrzeszonych banków spółdzielczych rekomendacja określa, że zarząd banku zatwierdza maksymalne poziomy wskaźnika DtI, wskaźnika LtV, minimalne wymagania w zakresie wkładu własnego oraz zasady przeprowadzania testów warunków skrajnych, a następnie informuje radę nadzorczą i bank zrzeszający o przyjętych parametrach lub rozwiązaniach. KNF oczekuje, że banki wdrożą nowe zapisy Rekomendacji S do 1 stycznia 2014 r. (część zaleceń do 1 lipca 2014 r.).

ABONAMENT WWW.BIK.PL

Zamiast jednego raportu z oceną punktową, Biuro Informacji Kredytowej proponuje klientom roczny dostęp do 12 raportów on-line i na deser dołącza SMS-owe alerty o złożonych zapytaniach kredytowych oraz opóźnieniach w spłacie – informuje Open Finance. Klient może wybierać pomiędzy trzema pakietami nazwanymi: Monitoring, Ochrona i Minimalny. Monitoring kosztuje 99 zł i daje dostęp do 12 raportów on-line w ciągu roku. Raporty opatrzone są scoringiem. Dane, także te dostępne bezpłatnie, każdy może sprawdzić na stronie www. BIK.pl. Rejestracji warto dokonać listem poleconym. Drugim, szybszym sposobem jest przelew bankowy na 1 zł z dołączonym skanem dowodu osobistego.

W 2012 r. konsumenci pobierali z BIK średnio 8 tys. raportów miesięcznie. Co drugi był bezpłatny, a za połowę zainteresowani płacili od 30 do 35 zł. Głównym powodem zaglądania do BIK jest chęć sprawdzenia się przed zaciągnięciem kredytu lub też po uzyskaniu odmowy udzielenia kredytu (59 proc.). Co siódmy zainteresowany raportem chce w ten sposób ustalić status swoich zobowiązań. BIK liczy, że z czasem jego informacje będą służyły też innym celom niż zdobycie kredytu. W Niemczech raport ma na celu uwiarygodnić najmujących wobec właściciela mieszkania. Nierzadko raport chcą zobaczyć pracodawcy, przed zatrudnieniem nieznanej osoby (11 proc. raportów).

ŻEGNAJCIE PAPIERY

W Polsce wystawia się 1,5 mld faktur rocznie, ale tylko 10 proc. przedsiębiorców operuje fakturami elektronicznymi. – To jeden z najgorszych wyników w Europie. Tylko co czwarty adresat faktury dostaje ją w formie cyfrowej – mówi Jacek Wysocki z Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. W Wielkiej Brytanii, Estonii, Danii czy Niemczech odsetek firm wysyłających e-faktury przekracza 50 proc. Jak jednak zaznacza J. Wysocki, pod tym względem może nas czekać rewolucja, a to dzięki przepisom, które weszły w życie z początkiem 2013 r.

– Od stycznia obowiązuje zasada domniemanej zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Przedsiębiorca może wystawić i przesłać klientowi fakturę w formie cyfrowej, nie pytając wcześniej o zgodę. Jeśli należność zostanie uregulowana, oznacza to, że kontrahent akceptuje taką formę – wyjaśnia ekspert KIR. – Za wiążącą może być uznana nawet aprobata wyrażona podczas rozmowy. Oczywiście, klient w każdej chwili może poprosić o wystawianie faktur w formie papierowej. E-faktura powinna odpowiadać wymogom ściśle określonym prawem. Firma, która ją wystawia musi zadbać o zapewnienie autentyczności i integralności takiego dokumentu. W praktyce warunki te najlepiej spełniają faktury opatrzone certyfikowanym, a nawet zwykłym podpisem elektronicznym.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI