Banki komercyjne przeznaczają 33,7 proc. zysku za 2017 r. na dywidendy

Banki komercyjne przeznaczają 33,7 proc. zysku za 2017 r. na dywidendy
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki komercyjne, które odnotowały na koniec roku pozytywny wynik finansowy, pozostawiły 54,7% zysków, tj. 7,3 mld zł. W formie dywidendy wypłaciły bądź wypłacą 33,7% zysku za 2017 r. tj. 4,5 mld zł, podała Komisja Nadzoru Finansowego. Pozostała część zysku wypracowanego w 2017 r., tj. 11,6% (1,6 mld zł) pozostaje nierozdysponowana.

Wynik banków komercyjnych przypisany do inwestorów krajowych wyniósł 3 386 mln zł, z czego na dywidendę przeznaczono 1 539 mln zł #dywidenda #banki #KNF

Sektor bankowy wypracował w 2017 r. wynik w wysokości 13,8 mld zł, przy czym wynik banków komercyjnych wyniósł 12,8 mld zł. Spośród banków komercyjnych 30 podmiotów osiągnęło łączny zysk w wysokości 13,4 mld zł, a 5 odnotowało łączną stratę w wysokości 0,6 mld zł, podano w komunikacie.

„Można zaobserwować silną koncentracje dodatnich wyników sektora w kilku największych bankach. Udział pozostałych banków w kreacji wyników sektora jest istotnie mniejszy” – wskazano w materiale.

Na dywidendę przeznaczono 1 539 mln zł

Wynik banków komercyjnych przypisany do inwestorów krajowych wyniósł 3 386 mln zł, z czego na dywidendę przeznaczono 1 539 mln zł (stopa dywidendy 45,5%). Na inwestorów zagranicznych o udziale powyżej 5% kapitału przypada 5 382 mln zł zysku, z czego 21,2% zostanie wypłacone w formie dywidendy, podała też Komisja.

Na wypłatę dywidendy zdecydowało się dziewięć banków

Na wypłatę zdecydowało się dziewięć banków, w tym jeden, który wypłaci dywidendę z nierozdysponowanego zysku z 2016 r.

Największy udział w zyskach mieć będą inwestorzy z udziałem wynoszącym poniżej 5% w akcjonariacie (39,9% łącznej wartości dywidend wypłaconych w 2018 r.) oraz Skarb Państwa (27%), podano także w komunikacie.

Źródło: ISBnews