Bank Zachodni WBK przejmuje DB Securities. Nie będzie sprzeciwu KNF

Bank Zachodni WBK przejmuje DB Securities. Nie będzie sprzeciwu KNF
By Bank Zachodni WBK (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK akcji DB Securities w liczbie powodującej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i udziału w kapitale zakładowym DB Securities.

#KNF stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez #BankZachodniWBK akcji #DBSecurities @uknf

„Komisja podjęła powyższą decyzję „w związku z zawiadomieniem złożonym przez Bank Zachodni WBK SA z siedzibą we Wrocławiu łącznie z jego podmiotem dominującym – Banco Santander SA z siedzibą w Santander” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Komisja wyznaczyła dzień 9 listopada 2018 r. jako termin, do którego powinno nastąpić nabycie przedmiotowych akcji.

W połowie grudnia ub. roku BZ WBK poinformował, że podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. (DBPL) w skład, której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100% akcji w DB Securities. Wstępna cena za wydzielony biznes DBPL wynosi 1 289 799 000 zł, podał wtedy BZ WBK. Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. w tym akcji DB Securities S.A. nastąpi w wyniku podziału Deutsche Bank Polska.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Źródło: ISBnews