Bank Spółdzielczy we Wschowie zorganizował cykl spotkań biznesowych dla sektora rolniczego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Bank Spółdzielczy we Wschowie zorganizował cykl spotkań biznesowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą  z województwa dolnośląskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego.

Podczas spotkań, które odbyły się między innymi we Wschowie, Rawiczu, Rudnej i Prochowicach przedstawiciele Banku zaprezentowali ofertę przygotowaną w odpowiedzi na potrzeby gospodarstw indywidualnych.

Uczestnicy spotkania uzyskali informacje o korzyściach płynących z szeregu rozwiązań finansowych, wspierających działalność rolniczą, takich jak m.in.:

  • Agro Pakiet będący harmonijnym połączeniem nowoczesnego konta i kredytu,
  • kredyt inwestycyjny „Ziemia” przeznaczony na zakup gruntów rolnych w celu utworzenia nowego lub powiększenia obecnego gospodarstwa rolnego,
  • kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej,
  • kredyt obrotowy pozwalający na regulowanie bieżących zobowiązań ze środków kredytowych nie  związanych z inwestycjami,
  • kredyt unijny SGB będący rozwiązaniem służącym realizacji inwestycji z udziałem funduszy pomocowych,
  • kredyty preferencyjne z dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozwalające na skuteczne pozyskanie środków przeznaczonych na inwestycje i rozwój gospodarstwa rolnego,
  • linie kredytowe z dopłatami ARiMR (kredyty z dopłatą do odsetek oraz kredyty z dopłatą do kapitału).

Podczas spotkań zaprezentowano również ofertę Banku przygotowaną we współpracy z firmą Concordia Ubezpieczenia obejmującą m.in. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolnika z tytułu posiadanego gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia upraw oraz ubezpieczenia na życie.

Zaproszeni specjaliści omówili m.in. sytuację na rynku roślin rolniczych, zasady dzierżawy i zakupu nieruchomości z Agencji Nieruchomości Rolnej, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 oraz nowe zasady wprowadzania płatności w ramach systemu dopłat bezpośrednich dla rolników na lata 2015-2020.

Bank Spółdzielczy we Wschowie oferuje sprawdzone i nowoczesne rozwiązania finansowe, opracowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę na temat rynku agro. Bank od lat współpracuje z sektorem rolnicznym  na różnych płaszczyznach, skutecznie wspierając stabilny rozwój rolnictwa, szczególnie na obszarze swojego działania.

Źródło: Bank Spółdzielczy we Wschowie