Bank przyszłości musi naśladować Lego

Bank przyszłości musi naśladować Lego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Cyfrowa transformacja branży finansowej jest obecnie utożsamiana z technologią blockchain. W dłuższej perspektywie jej potencjał robi bardzo duże wrażenie, jednak w bliższej przyszłości znacznie częściej będziemy wykorzystywać rozwiązania oparte na API.

Słowo „Lego” wywodzi się z duńskiego wyrażenia „leg godt„, czyli „baw się dobrze„. Istnieje kilka podobieństw między tymi popularnymi klockami, a obecną dyskusją o przyszłości finansowego ekosystemu. Okazuje się, że takie cechy jak modularyzacja, standaryzacja i innowacja charakteryzują zarówno Lego jak i proces budowy cyfrowego sektora finansowego.

Kluczowym pytaniem dla instytucji finansowych i banków jest obecnie jak „bawić się dobrze” w cyfrowym świecie?

Instrukcja budowania

Punktem wyjścia jest model biznesowy lub – w przypadku Lego – instrukcja budowania. Problemem w przypadku „instrukcji budowania” usług finansowych jest ich historyczna liniowość. Sektor bankowy, ze swoją obsesją na punkcie niezależności i kontroli, wypracował głównie „łańcuch wartości, który banki kopiują między sobą”.

W dobie cyfrowej transformacji ten brak różnorodności modeli biznesowych, przy jednoczesnym wysokim koszcie posiadania „zamkniętej” infrastruktury IT sprawił, że tradycyjni dostawcy usług finansowych przechodzą kryzys związany z wydajnością i własną tożsamością.

Fintechy oraz inni gracze znajdujący się bliżej lub dalej takich ekosystemów jak PayPal, Apple, Amazon i Facebook, wykorzystują strukturalną słabość systemu finansowego do wejścia na rynek lub rozszerzenia jego granic. Podmioty te są wspierane przez organy regulacyjne, które zmieniają przepisy dotyczące rynku finansowego na korzyść Fintechów, przyznając specjalne licencje, promując standaryzację (np. dzięki PSD2) i umożliwiając powstawanie nowych modeli biznesowych (takich jak agregatory danych).

Strategia transformacji: otwartość

 Założenie, że tradycyjne instytucje finansowe są skazane na „cyfrowe wymarcie” z powodu ich historycznego schematu organizacyjnego wydaje się nieproporcjonalne. Aby wykorzystać zalety cyfrowej transformacji, należy, niezależnie od punktu wyjścia, zrozumieć czynniki wpływające na zachodzące obecnie zmiany.

Oprócz konwergencji sektorów, trzeba zwrócić uwagę na takie procesy jak zmieniająca się siła przetargowa klientów, zwiększona przejrzystość rynku wynikająca ze standaryzacji, a także przesunięcie zachowań firm w kierunku współpracy, współtworzenia i skalowalności, które są kluczem do sukcesu.

Pośrednik finansowy musi zatem dążyć do dużej specjalizacji, pełnej zrozumiałości oferowanych usług i ich zakotwiczenia we własnych „instrukcjach budowania”. Dopiero wtedy może otworzyć się na świat, wykorzystując technologię i możliwość łączenia z innymi platformami. W rezultacie te elementy łańcucha wartości, których wymienność nie tworzy wartości dodanej, mogą zostać przekazane na zewnątrz, gdzie partnerzy, w szczególności Fintechy, zajmą się nimi w bardziej efektywny pod względem kosztów i wydajności sposób.

Otwarta bankowość (API)

Idea Otwartej Bankowości odpowiada na wyzwania związane z tworzeniem strategii transformacji banków. Jej podstawowym założeniem jest udostępnianie przez bank interfejsów (API) zamiast niewygodnych aplikacji. W ten sposób poszczególne komponenty systemu banku mogę się ze sobą komunikować, mimo że są zarządzane przez różne podmioty. Innymi słowy, API zapewnia łączność z zewnętrznymi infrastrukturami informatycznymi i usługami biznesowymi (przykładem może być platforma transakcyjna i inwestycyjna Saxo Banku, umożliwiająca obrót wieloma aktywami), oferując tym samym dostęp do bardziej nowoczesnych rozwiązań.

API pomaga bankom zintegrować innowacje z zakresu platform, produktów i usług w elastyczny i efektywny kosztowo sposób z ich własnym łańcuchem wartości i „odziedziczoną” infrastrukturą IT. Pomaga też w outsourcingu procesów o niskiej wartości, uzyskaniu szerszej dystrybucji, zwiększa elastyczność usług, poprawia doświadczenie klientów, charakteryzuje się również większą elastycznością pracy i zmniejsza ryzyka IT.

API Banking ułatwia proces transformacji, kojarząc firmę z doświadczonymi, zewnętrznymi partnerami bez ograniczania jej możliwości w krótkim okresie. Jest wiele rozwiązań, począwszy od integracji produktu (np. dane badawcze) i rozwiązań white label z wykorzystaniem platformy (np. pod kątem inwestycji), a skończywszy na outsourcingu infrastruktury, produktów i usług, a tym samym na tworzeniu nowych modeli biznesowych (w ramach których „banki API” łączą i zarządzają usługami podmiotów trzecich).

Zmiana podejścia zarządów firm

Transformacja cyfrowa oznacza również, że trzeba zakwestionować typową strategię rozwoju na rzecz strategii adaptacyjnej. Usługodawcy finansowi muszą być w stanie porzucić swoje poglądy na temat historycznej „tożsamości usług” i bez emocji zmieniać swoje miejsce w ekosystemie finansowym.

„Niepewność zarządzania” wzrosła wraz z nasileniem się transformacji cyfrowej, a kierownictwo wyższego szczebla musi w końcu zrozumieć, że potrzebny jest zwrot w myśleniu i skierowanie się ku budowie nowoczesnego łańcucha wartości.

Tylko otwartość

Oferta firmy zależy od jej miejsca w ekosystemie. Firmy, które pozostaną w tyle za zmianami, zostaną zmarginalizowane i podzielą los wielu tradycyjnych dostawców usług finansowych. Jedynym wyjściem jest otwarcie infrastruktury, aktywne poszukiwanie współpracy na polu technologii i modernizacja oferty.

„Dobra zabawa” zależy od tego, w jaki sposób innowacyjny łańcuch wartości firmy zostanie połączony ze światem zewnętrznym – jak pokazało Lego, jeden z najbardziej utytułowanych producentów zabawek, wszystkie klocki mogą z łatwością zostać połączone.