Bank Pocztowy z najwyższym w historii zyskiem netto za I półrocze 2022 r.

Bank Pocztowy z najwyższym w historii zyskiem netto za I półrocze 2022 r.
Źródło: Bank Pocztowy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Pocztowy w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2022 roku wypracował wynik finansowy netto na poziomie 49,3 mln złotych, w porównaniu do 5,5 mln złotych wygenerowanych w analogicznym okresie roku 2021. Jest to najwyższy wynik w historii Banku Pocztowego odnotowany w tym okresie sprawozdawczym, jak również w ujęciu całorocznym.

Wskaźnik ROE netto wyniósł w I półroczu 33,3 proc.

Jak podano w komunikacie Banku Pocztowego, wynik banku jest m.in. efektem zrealizowanego planu naprawy z obszaru rentowności, który pozwolił na obniżenie kosztów oraz ułatwił wprowadzenie do oferty nowych produktów oraz nowych kanałów sprzedaży. Dobre wyniki to także efekt utrzymania dobrej jakości portfela kredytowego banku – koszt ryzyka kredytowego wynosił 0,49 proc., oraz obserwowanego w tym okresie wzrostu stóp procentowych.

W II półroczu wyniki będą obciążone wpływem wakacji kredytowych

Zarząd banku wskazuje jednocześnie, że w II półroczu wyniki będą obciążone wpływem wakacji kredytowych, co było już widoczne w wynikach lipca.

Jednak w efekcie wypracowania bardzo dobrych wyników w I półroczu tego roku, Bank Pocztowy wygeneruje w całym 2022 r. zysk netto zbliżony do tego z I półrocza.

– napisano w komunikacie.

Czytaj także: PKO Bank Polski odkupi od Poczty Polskiej pakiet akcji Banku Pocztowego?

Jakub Słupiński, prezes Banku Pocztowego, poinformował, że do tej pory 43 proc. klientów mogących skorzystać z wakacji kredytowych złożyło stosowne wnioski.

„Szacujemy, że tylko w lipcu obniżyło to wynik banku o 46-55 mln złotych na poziomie zysku brutto. Jednak w całym 2022 r. bank zanotuje dodatnią rentowność, m.in. właśnie dzięki dobrym wynikom I półrocza tego roku. Mimo wypracowania rekordowych wyników musimy teraz zadbać o trwałą poprawę wskaźników adekwatności kapitałowej powyżej wymogów regulacyjnych w związku z trwającą przeceną skarbowych papierów dłużnych znajdujących się w bilansie banku oraz zapewnić jego dalszy organiczny rozwój. To wymaga dokapitalizowania banku. Razem z naszymi akcjonariuszami intensywnie pracujemy nad znalezieniem optymalnego rozwiązania” – powiedział prezes Jakub Słupiński, cytowany w komunikacie prasowym.

Wskaźnik C/I

Wskaźnik C/I dla banku wyniósł 60,1 proc. i był niższy o 15,7 p.p. w porównaniu do 31 grudnia 2021 r. Suma bilansowa na koniec czerwca wyniosła 8.670,0 mln zł i była niższa o 442,2 mln zł, tj. o 4,9 proc. w porównaniu ze stanem na koniec 2021 r.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w I półroczu 174,9 mln zł i był wyższy o 78,8 proc. rdr. Wynik z tytułu prowizji i opłat wzrósł 24,7 proc.

Depozyty i kredyty

Na koniec czerwca 2022 r. klienci indywidualni ulokowali na rachunkach i lokatach w banku łącznie 6.150 mln zł wobec 6.514 mln zł na koniec grudnia 2021 r.

Należności kredytowe banku od klientów detalicznych wyniosły łącznie 3.750,8 mln zł, i były o 8,0 proc. niższe niż na koniec 2021 r.

W I półroczu 2022 r. bank zanotował w całym portfelu kredytowym nieznaczny wzrost udziału kredytów z rozpoznanym stanem niewykonania zobowiązania (NPL) do poziomu 11,21 proc. (zmiana o 0,4 p.p. w porównaniu do grudnia 2021 r.). 

Źródło: Bank Pocztowy SA, PAP BIZNES