Bank Pekao: zysk netto w 2021 r. przekroczył poziom sprzed pandemii; wyniósł 2,175 mld zł

Bank Pekao: zysk netto  w 2021 r. przekroczył poziom sprzed pandemii; wyniósł 2,175 mld zł
Fot. stock.adobe.com/Robson90
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Banku Pekao w czwartym kwartale 2021 roku wzrósł do 693,7 mln zł z 184,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się zbliżony do konsensusu PAP Biznes, który zakładał zysk na poziomie 679,1 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 606 mln zł do 727 mln zł.

Zysk netto w IV kwartale 2021 roku wzrósł 275 proc. rdr i 10 proc. kdk.

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w 2021 r. wyniósł 2,175 mld zł wobec 1,102 mld zł rok wcześniej. Zysk był wyższy niż w 2019 roku, kiedy wyniósł 2,165 mld zł.

Bank podał, że wzrost zysku w 2021 roku możliwy był dzięki znaczącej poprawie wyniku odsetkowego, wzrostowi wyniku prowizyjnego, spadkowi kosztów ryzyka i niższym opłatom BFG.

Wskaźnik ROE

Wskaźnik ROE w 2021 r. wyniósł blisko 9 proc. wobec zapisanego w strategii celu 10-proc. ROE w 2024 roku.

„Rok 2021 był dla Banku Pekao bardzo dobry pod wieloma względami. Suchą stopą wyszliśmy z okresu pandemii, dobrze przygotowaliśmy się na czas po pandemii i potrafiliśmy wykorzystać dynamiczne ożywienie gospodarki do skokowej poprawy wyników (…)” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes banku Leszek Skiba.

Teraz staje przed nami nowe wyzwanie związane z gospodarczymi reperkusjami agresji Rosji i wojny w Ukrainie.

Czytaj także: Bank Pekao wstrzymuje transakcje w rublach >>>

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 1.600,7 mln zł i był 5 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 1.525,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.484 – 1.567 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 33 proc. rdr i 15 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto w IV kwartale wzrosła do 2,62 proc. z 2,34 proc. w III kwartale. W całym 2021 roku marża była na poziomie 2,39 proc.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 695,2 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 702,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 690 mln zł do 717 mln zł).Wynik z prowizji wzrósł 6 proc. rdr i spadł 1 proc. kdk.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 232,1 mln zł, podczas gdy rynek spodziewał się 24 proc. niższych rezerw na poziomie 187,3 mln zł. Odpisy spadły 53 proc. rdr i wzrosły 30 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty

Koszty ryzyka w 2021 r. wyniosły 0,45 proc. i były niższe rdr o 0,54 p.p. niż w 2020 r. W IV kwartale 2021 r. grupa utworzyła dodatkowo 105 mln zł odpisów na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych w CHF.

Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły w IV kwartale 905,4 mln zł, czyli były 5 proc. niższe niż oczekiwano (949,5 mln zł).

Wskaźnik koszty/dochody (uwzględniając koszty BFG) spadł w 2021 roku do 47 proc. z 49 proc. rok wcześniej.

Sprzedaż kredytów

Nowa sprzedaż kredytów gotówkowych wyniosła w ostatnich trzech miesiącach zeszłego roku 1,2 mld zł i wzrosła o 62 proc. w ujęciu rocznym i była o 9 proc. wyższa niż kwartał wcześniej.

Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 2,36 mld zł, czyli wzrosła rdr o 8 proc. W III kwartale sprzedaż była wyższa i wynosiła 2,81 mld zł.

W 2022 roku bank spodziewa się schłodzenia rynku kredytów hipotecznych, m.in. ze względu na wzrost stóp procentowych. Według prognoz banku kredyty te w 2022 roku wzrosnąć mają o 8,8 proc. podczas gdy w 2021 roku wzrosły o 12,6 proc.

W 2021 roku bank otworzył 443 tys. nowych kont osobistych, 45 proc. nowych kont osobistych w zostało otwartych dla osób młodych (<26 lat)

Na koniec grudnia łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 16,9 proc., a Tier1 15,1 proc.

Bank Pekao liczy na dalszą poprawę wyników

Bank Pekao liczy na dalszą poprawę wyników finansowych, która wynikać będzie nie tylko ze wzrostu stóp procentowych – poinformował prezes banku Leszek Skiba.

„Chcemy rosnąć, chcemy być bardziej rentownym bankiem, jesteśmy bankiem dywidendowym (…) rośniemy we wszystkich strategicznych segmentach (…) Mamy aspiracje do dalszego wzrostu (wyniku netto – PAP), nie tylko bazując na wzroście stóp procentowych” – powiedział na konferencji Skiba.

Rekomendacja dotycząca dywidendy Pekao wynika z rynkowej niepewności

Bank Pekao ma zdolność do wypłaty do 75 proc. zysku na dywidendę, jednak ze względu na rynkową niepewność rekomenduje dywidendę na poziomie około 50 proc. – poinformował wiceprezes banku Paweł Strączyński.

„W obliczu tej niepewnej sytuacji: jakie będą poziomy inflacji, jakie będą poziomy wzrostu PKB, co będzie się działo z płynnością sektora bankowego (…), z tego powodu zdecydowaliśmy, że będziemy rekomendowali wypłatę z zysku na poziomie nieco ponad 50 proc.” – powiedział Strączyński podczas telekonferencji.

„Jesteśmy dzisiaj ostrożni” – dodał prezes banku Leszek Skiba.

Zgodnie ze strategią banku na lata 2021-2024, Bank Pekao zamierza przeznaczać 50-75 proc. zysku netto na wypłatę dywidendy.

Podniesienie stóp procentowych o 100 pb podwyższa wynik odsetkowy Pekao o ok. 500-550 mln zł

Wrażliwość wyniku odsetkowego Banku Pekao na podniesienie o 100 pb stóp procentowych wynosi 500-550 mln zł – poinformował wiceprezes banku Paweł Strączyński.

Korelacja między wzrostem stóp procentowych, a wynikiem odsetkowym netto jest na poziomie około 100 pb wzrostu stóp to mniej więcej 500-550 mln zł wyniku odsetkowego netto.

– powiedział Strączyński.

„Musimy jednak bardzo poważnie brać pod uwagę obecną sytuację. Poziom korelacji był wyznaczony przed okresem napaści Rosji na Ukrainę” – dodał.

Wynik odsetkowy Pekao w 2021 roku wyniósł 5,66 mld zł, czyli wzrósł 8,8 proc. rdr.

Wynik odsetkowy w samym IV kwartale wyniósł 1,6 mld zł, czyli wzrósł 33 proc. rdr i 15 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto w IV kwartale wzrosła do 2,62 proc. z 2,34 proc. w III kwartale. W całym 2021 roku marża była na poziomie 2,39 proc. 

Zaangażowanie Pekao na Ukrainę, Rosję i Białoruś wynosi. ok 500 mln zł, 70 proc. objęta zabezpieczeniami

Łączne zaangażowanie kredytowe Banku Pekao na przedsiębiorstwa z Ukrainy, Rosji i Białorusi wynosi około 500 mln zł, z czego co najmniej 70 proc. objęta jest dodatkowymi zabezpieczeniami – poinformował wiceprezes banku Paweł Strączyński.

„Łączne zaangażowanie kredytowe na przedsiębiorstwa z Ukrainy, Rosji i Białorusi to jest około 500 mln zł. Te kierunki kredytowe to są kierunki najczęściej objęte dodatkowymi produktami zabezpieczającymi. Z tego portfela 500 mln zł, zabezpieczenie różnego rodzaju produktami jest na poziomie co najmniej 70 proc.” – powiedział Strączyński.

„Jakiekolwiek znaczące perturbacje nie będą miały wpływu na sytuację banku ze względu na stosunkowo niskie zaangażowanie i bardzo wysokie zabezpieczanie produktów kredytowych w tym segmencie” – dodał.

Źródło: PAP BIZNES