Bank Pekao zapowiada aktualizację celów finansowych w II połowie roku

Bank Pekao zapowiada aktualizację celów finansowych w II połowie roku
Fot. Bank Pekao
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Pekao planuje w drugiej połowie 2022 roku przedstawić zaktualizowane cele finansowe, bank nie wyklucza podwyższenia docelowego poziomu ROE - poinformował wiceprezes banku Paweł Strączyński.

„Myślę, że na przełomie II i III kwartału rozpoczniemy prace nad aktualizacją strategii. Myślę, że aktualizację przedstawiamy w III-IV kwartale” – powiedział Strączyński.

„Musimy mieć pewność, że sytuacja na rynku będzie się rozwiała w kierunku, który zakładamy – aktualizacja strategii musi bazować na przesłankach, które wydają się nam prawdopodobne” – dodał.

Czytaj także: Pekao: zysk netto w I kwartale trzy i pół razy większy niż rok temu >>>

Wskaźnik ROE w I kwartale 2022 r. Pekao zwiększył się do 15,3 proc. wobec zapisanego w strategii celu 10-proc. ROE w 2024 roku i wobec 3,9 proc. w I kw. 2021 roku.

Strączyński podał, że bank nie wyklucza podwyższenia docelowego poziomu ROE.

„Pytanie, czy ten poziom jest poziomem trwałym (…) aspiracyjnie bardzo byśmy chcieli, by długoterminowo wyniósł on 15,3 proc., tak jak w I kwartale” – powiedział Strączyński.

Relacja kosztów do dochodów Pekao spadła w I kwartale 2022 r.

Relacja kosztów do dochodów Pekao spadła w I kwartale 2022 roku do 38,5 proc. z 55,8 proc. w I kwartale 2021 roku. Strategiczny cel Pekao do 2024 r. to zmniejszenie tego wskaźnika do 42 proc.

Prezes podał, że bank nie jest obecnie gotowy do przedstawienia szacunków wpływu rządowego planu wsparcia kredytobiorców.

Poinformował, że w tym tygodniu odbyć się mają spotkania sektora bankowego w sprawie tego programu.

„Chcemy lepiej zrozumieć cały kontekst wszystkich rozwiązań, które mają szczegółowy charakter; na pewno jest wiele pytań o wpływ” – powiedział Skiba.

Początek rynkowej wojny o depozyty klientów detalicznych

Ocenił, że widać powolny początek rynkowej wojny o depozyty klientów detalicznych.

Przedstawiciele Pekao podali, że bank obserwuje rosnące zainteresowanie klientów konwersją kredytów na stałą stopę procentową, a od maja planuje uprościć ten proces.

Kredyty hipoteczne na okresową stałą stopę miały 13,7 proc. udział w wolumenie kredytów hipotecznych udzielonych w I kwartale.

Bank podtrzymał, że w celu spełnienia wymogu MREL z nadwyżką, planuje w najbliższych latach wyemitować ok. 7 mld zł długu.

„W 2022 roku będziemy podejmować decyzje o emisji kierując się przede wszystkim dwoma czynnikami: sytuacją rynkową i możliwością spełnienia wymogów MREL-owskich. Nie chcemy być +niewolnikami+ trudnej sytuacji i zmuszeni do plasowania emisji MREL za wszelką cenę. W 2022 roku założyliśmy, że emisje będą odbywały się, gdy okażą się one naprawdę niezbędne i warunki będą ku temu sprzyjające” – powiedział Strączyński. 

Koszty ryzyka

Bank Pekao spodziewa się, że w kolejnych kwartałach nie utrzyma kosztów ryzyka na tak niskim poziomie, jak w I kwartale. Oczekuje, że koszty ryzyka lekko wzrosną, ale nie przekroczą poziomu 50-60 pb – poinformował.

„Obserwujemy sytuację i sytuacja makroekonomiczna, rosnące poziomy stóp w I kwartale w naszych kosztach ryzyka miały odwrotny trend, niż by to podpowiadała intuicja. (…) Trudno oczekiwać, żebyśmy w kolejnych kwartałach powtórzyli koszty ryzyka na tym rekordowo niskim poziomie” – powiedział wiceprezes banku Paweł Strączyński.

W strategii na lata 2021-24 cel dla kosztu ryzyka ustalono na 50-60 pb.

„Uznajemy jako zarząd, że to jest nasz cel, chcemy utrzymać koszty ryzyka na takim poziomie i w tym kierunku będą również kierowały się nasze działania” – dodał.

Prezes banku Leszek Skiba ocenił, że lekki wzrost kosztów ryzyka jest możliwy.

W przewidywalnej przyszłości nie powinniśmy widzieć istotnego wzrostu kosztów ryzyka, nawet ciężko nam będzie osiągnąć ten poziom ze strategii 50-60 pb.

– powiedział Skiba.

Jego zdaniem, pewien wzrost kosztów ryzyka mógłby się pojawić w segmencie kredytów hipotecznych, chociaż na razie bank nie widzi ryzyka z tym związanego.

„FWK i ogłoszone rozwiązania mogą dawać taką nadzieje, że mechanizm moratoriów i wsparcia zniweluje jakikolwiek ruch w kierunku wzrostu kosztów ryzyka w kredytach hipotecznych” – powiedział Skiba.

„W segmencie podmiotów korporacyjnych, firm nie widzimy jakichkolwiek kłopotów, raczej „walczymy” z tym, by nie nadpłacali swoich zobowiązań” – powiedział Skiba.

Koszty ryzyka w I kwartale 2022 r. wyniosły 30 pb, podczas gdy w IV kwartale 2021 roku były na poziomie 53 pb.

Źródło: PAP BIZNES