Bank Pekao wśród globalnych koordynatorów międzynarodowej emisji zielonych obligacji PKN Orlen o wartości 500 mln euro

Bank Pekao wśród globalnych koordynatorów międzynarodowej emisji zielonych obligacji PKN Orlen o wartości 500 mln euro
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Pekao S.A. jest jednym z globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu emisji 7-letnich zielonych obligacji (green bonds) koncernu PKN ORLEN o wartości 500 mln euro, przeprowadzanej na rynku międzynarodowym. Wpływy netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie zielonych projektów grupy.

Obligacje, którym międzynarodowa organizacja Climate Bonds Initiative nadała zielony certyfikat (pierwszy tego rodzaju certyfikat dla emisji „benchmarkowej” dokonywanej przez spółkę niefinansową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej), będą notowane na rynku regulowanym Euronext Dublin oraz na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Oprócz Pekao w organizację emisji zaangażowane były międzynarodowe banki BNP Paribas, ING, UniCredit oraz CaixaBank i SMBC Nikko.

Popyt na obligacje sięgnął ponad 3 mld euro

Popyt na obligacje sięgnął ponad 3 mld euro, co oznacza sześciokrotnie pokrycie księgi popytu. Ostateczne oprocentowanie ukształtowało się na atrakcyjnym dla emitenta poziomie i wyniosło 125 punktów bazowych powyżej krzywej swapowej w euro. Emisja miała międzynarodowy charakter i w większości została objęta przez zagranicznych inwestorów. 23-procentowa alokacja kwoty emisji dla krajowych instytucji finansowych w tak mocno nadsubskrybowanej transakcji potwierdziła silną pozycję syndykatu Banku Pekao oraz ogromny potencjał dystrybucyjny w tej części Europy.

Obligacje  są emitowane zgodnie zasadami finansowania zielonych inwestycji PKN ORLEN, zawartymi w dokumencie spółki Green Finance Framework. Dlatego równowartość środków z emisji trafić może wyłącznie na finansowanie lub refinansowanie nowych lub istniejących projektów w zakresie energii odnawialnej, czystego transportu lub na zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska.

Czytaj także: Citi Handlowy współorganizatorem największej emisji zielonych obligacji w Polsce >>>

W krótkim czasie zorganizowaliśmy kilka emisji obligacji zielonych i zrównoważonego rozwoju, o wartości ponad 5 mld zł.

– To pokazuje, że konsekwentnie i skutecznie poszerzamy nasze portfolio w  zakresie odpowiedzialnego finansowania. Zresztą nie tylko jeśli chodzi o rynek obligacji, ale również kredytowanie proekologicznych projektów – komentuje prezes Pekao Leszek Skiba.

W przypadku tej transakcji szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że mamy do czynienia z emisją na międzynarodowym rynku, w organizacji której Bank Pekao odgrywa kluczową rolę.

– To istotne, ponieważ chcemy być bankiem pierwszego wyboru dla dużych polskich firm, które finansują się na zagranicznych rynkach, zdobywają kontrakty eksportowe czy dokonują przejęć za granicą – dodaje Jerzy Kwieciński, wiceprezes Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Bank Pekao nie zwalnia tempa w zakresie odpowiedzialnego finansowania

W marcu br. bank został zaangażowany jako wyłączny koordynator i dealer emisji 10-letnich obligacji PKN ORLEN o wartości 1 mld zł. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej, powiązanej z poziomem ratingu ESG Spółki (ESG-linked).W tym samym miesiącu Pekao zwiększył swoje zaangażowanie w OZE podpisując umowę kredytową z PAK PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. na finansowanie największej w Polsce farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MWp. Wcześniej, w grudniu 2020 roku, Bank Pekao koordynował pierwszą na polskim rynku i jedną z pierwszych w Europie emisję obligacji ESG-linked (przeprowadzoną również przez PKN ORLEN. W październiku 2020  Bank wsparł Grupę Tauron w emisji obligacji zrównoważonego rozwoju. Wcześniej w ramach konsorcjum udzielił kredytu na budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce, Potęgowo na Pomorzu. W sumie wartość zielonego i zrównoważonego finansowania (np. finansowanie farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych, niskoemisyjnego transportu miejskiego) w Pekao przekroczyła 8 mld zł w 2020 roku.

Źródło: Bank Pekao SA