Bank Pekao przedstawił wyniki za 2019 rok: rekordy komercyjne i wzrost efektywności. Co w nowej strategii?

Bank Pekao przedstawił wyniki za 2019 rok: rekordy komercyjne i wzrost efektywności. Co w nowej strategii?
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Banku Pekao w czwartym kwartale 2019 roku spadł do 684,4 mln zł z 749,2 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie.
W całym 2019 r. @BankPekaoSA miał 2 165,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 287,16 mln zł zysku rok wcześniej #Pekao #BankPekao #WynikiFinansowe

Oczekiwania jedenastu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 636,2 mln zł do 681 mln zł.

W IV kwartale 2019 roku zysk spadł 9 proc. rdr i wzrósł 4 proc. kdk.

W 2019 roku zysk netto grupy Pekao wyniósł 2.165 mln zł, podczas gdy w 2018 roku był na poziomie 2.287 mln zł. Wskaźnik ROE wynosi 9,5 proc.

Czytaj także: Bank Pekao z trzema nagrodami od Global Finance >>>

Bank podał, że zysk porównywalny, bez uwzględnienia m.in. rezerw na redukcję zatrudnienia, rezerw na portfel CHF i zwrotów prowizji, wzrósł w 2019 roku o 10 proc.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 1.418,7 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 1.400,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.358-1.411,4 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 10 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Marża odsetkowa w ostatnim kwartale 2019 roku wyniosła 2,89 proc., podczas gdy w III kwartale była na poziomie 2,86 proc. Całoroczna marża wynosi 2,87 proc.

Czytaj także: Bank Pekao szykuje zwolnienia grupowe. Pracę straci do 1200 osób >>>

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 654,6 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 651,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 645 mln zł do 655 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 3 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez podatku bankowego wyniosły w IV kwartale 885,3 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami (888,3 mln zł).

Dochody z działalności operacyjnej

Dochody z działalności operacyjnej w 2019 roku wzrosły o 7,5 proc. do 8,34 mld zł, a wzrost dochodów komercyjnych wyniósł 12 proc.

Wskaźnik kosztów do dochodów 2019 roku wyniósł 42,4 proc., podczas gdy w 2018 roku był na poziomie 44,4 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 232,7 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 30 proc. niższych odpisów w na poziomie 178,4 mln zł.

Koszty ryzyka w IV kwartale wyniosły 0,65 proc., podczas gdy w III kwartale wyniosły 0,46 proc. Koszty ryzyka w 2019 roku wyniosły 0,48 proc. a skorygowane koszty ryzyka 0,43 proc.

Wskaźnik NPL pod koniec 2019 roku wynosił 5,2 proc., podczas gdy pod koniec III kwartału 2019 roku był na poziomie 5,1 proc.

Negatywny wpływ wyroków TSUE

Bank podał, że w 2019 roku łączny negatywny wpływ wyroków TSUE dotyczących kredytów walutowych i pożyczek konsumenckich wyniósł 112 mln zł. Wpływ zwrotów prowizji od kredytów konsumpcyjnych po orzeczeniu TSUE wyniósł 43 mln zł, a rezerwa na portfel CHF wyniosła 59 mln zł. Pekao ma 195 otwartych spraw sądowych dotyczących kredytów CHF o łącznej wartości przedmiotu sporu 59 mln zł.

Bank podał, że jego suma bilansowa po raz pierwszy przekroczyła 200 mld zł. Kredyty detaliczne wzrosły o 1,4 proc. kdk i 8 proc. rdr do 76,9 mld zł, natomiast kredyty korporacyjne wzrosły 1,5 proc. kdk i 8 proc. rdr do 79,9 mld zł.

Bank podał, że portfel kredytów hipotecznych w 2019 roku wzrósł 10 proc., a kredytów gotówkowych o 7 proc. Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych w 2019 roku wyniosła 9,66 mld zł, a pożyczek gotówkowych 5,12 mld zł.

Pekao pozyskał w 2019 roku 455 tys. nowych detalicznych rachunków bieżących, podczas gdy w 2018 roku było to 405 tys.

Łączny współczynnik kapitałowy Pekao wynosi 17,1 proc. Bank podał, że ma znaczną nadwyżkę kapitału powyżej minimum regulacyjnego oraz bufora dla wypłaty dywidendy na poziomie 75 proc. zysku netto.

Pekao chce pozostać bankiem płacącym atrakcyjne dywidendy

Bank Pekao rozpoczyna prace nad nową kilkuletnią strategią, chce by była to strategia zakładającą wypłatę atrakcyjnych dywidend dla akcjonariuszy – poinformował w czwartek bank.

„Rozpoczynamy działania, których kulminacją będzie prezentacja nowej strategii banku w horyzoncie kilkuletnim. Już dzisiaj mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że będzie to strategia mocno zorientowana na klienta i realizację jego potrzeb. (…) Jednocześnie, chcemy, aby po raz kolejny była to strategia pozwalająca wynagrodzić naszych akcjonariuszy poprzez kontynuację rentownego budowania skali działalności i atrakcyjnych dywidend” – napisał w liście do akcjonariuszy prezes banku Marek Lusztyn.

Obecna strategia banku obowiązuje do końca 2020 roku.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami bank planował, że za 2019 roku na dywidendę trafi 60-80 proc. zysku. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewają się, że Bank Pekao przeznaczy na dywidendę 75 proc. zysku osiągniętego w ubiegłym roku.

W czerwcu 2019 roku walne zgromadzenie banku zdecydowało, by z zysku netto osiągniętego w 2018 roku na dywidendę trafiło 1,73 mld zł, co dało 6,6 zł dywidendy na akcję. Wypłata zysku na takim poziomie przekładała się na wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie 75 proc. jednostkowego zysku netto za 2018 rok.

Bank Pekao poniesie koszty restrukturyzacji zatrudnienia w I kwartale 2020 roku

Bank Pekao poniesie koszty restrukturyzacji zatrudnienia w I kwartale 2020 roku – poinformował wiceprezes Tomasz Kubiak.

„Rezerwa będzie w wynikach I kwartału tego roku” – powiedział Kubiak.

W ubiegłym tygodniu Pekao informował, że zamierza rozwiązać umowy o pracę z maksymalnie 1.200 pracownikami oraz zmienić warunki zatrudnienia maksymalnie 1.350 pracownikom w okresie od 12 marca do 31 października 2020 r.

Bank informował, że powiadomi zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwróci się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji.

Bank Pekao planuje przedstawić rekomendację podziału zysku za 2019 w II kwartale

Zarząd Pekao planuje przedstawić rekomendację podziału zysku za 2019 rok w drugim kwartale 2020 roku – poinformował wiceprezes Tomasz Kubiak.

„Zarząd nie podjął decyzji odnośnie podziału zysku, planujemy to zrobić w II kwartale. W strategii wzrostu organicznego zakładaliśmy, żeby to było 60 – 80 proc.” – powiedział Kubiak.

Pekao jesienią przedstawi nową strategię

Bank Pekao chce jesienią przedstawić nową strategię i ocenia, że naturalnym poziomem kosztów ryzyka (COR) banku poza 2020 rok jest około 50 pb – poinformował prezes Marek Lusztyn.

„Naturalnym poziomem kosztów ryzyka poprzez różne fazy cyklu dla Pekao (…) kształtuje się w okolicy 50 pb. To jest ten poziom, który sygnalizowaliśmy, w którym znajdziemy się w 2020 roku, w trzecim roku strategii” – powiedział Lusztyn.

„Widzimy pewne spowolnienie gospodarze i w naturalny sposób takie zjawisko przekłada się na wyższe koszty ryzyka. (…) Patrząc poza 2020 rok naturalnym poziomem kosztów ryzyka jest poziom około 50 pb” – dodał.

Prezes poinformował, że zarząd w ciągu kilku miesięcy rozpocznie prace nad nową strategią i będzie ona przedstawiona jesienią, najprawdopodobniej w listopadzie, podczas Dnia Inwestora.

Obecna strategia banku obowiązuje do końca 2020 roku.

„Chcemy kontynuować wzrost przy utrzymaniu efektywności mierzonej wskaźnikiem koszty do dochodów. Chcemy utrzymać pozycje lidera w zakresie zarządzania ryzykiem” – powiedział Lusztyn.

Koszty ryzyka w IV kwartale wyniosły 0,65 proc., podczas gdy w III kwartale wyniosły 0,46 proc. Koszty ryzyka w 2019 roku wyniosły 0,48 proc. a skorygowane koszty ryzyka 0,43 proc.

Prezes nie skomentował procesu sprzedaży mBanku. Według nieoficjalnych informacji Pekao uczestniczy w tym procesie.

Analitycy: Pekao pokazał w IV kw. mocne przychody, ale rezerwy były wyższe od oczekiwań

Analitycy oceniają, że wyniki banku są neutralne, bądź lekko pozytywne, zwracają uwagę na mocną stronę przychodową banku, ale i na wyższe od oczekiwań rezerwy.

Kurs Pekao po otwarciu czwartkowej sesji spada o 0,25 proc.

Michał Konarski z Biura Maklerskiego mBanku:

„Ogólnie wyniki odbieram lekko pozytywnie. Bank zaraportował wyższe negatywne zdarzenia jednorazowe, a jednak zdołał przebić konsensus rynkowy. Dosyć mocno wyglądały linie przychodowe – wynik odsetkowy wzrósł, marża odsetkowa lekko się poprawiła w IV kwartale, a wynik prowizyjny też wyglądał dobrze.

Bank zanotował w IV kwartale 16 mln zł ze sprzedaży nieruchomości i 21 mln zł ze sprzedaży portfela kredytów nieregularnych i to pomogło wynikom”.

Dom Maklerski BDM:

„Wyniki Pekao za IV kwartał 2019 odbieramy neutralnie. (…) Pozytywnie zaskoczyły przede wszystkim pozostałe przychody (sprzedaż AFS oraz wynik na instrumentach finansowych), nieznacznie lepszy od oczekiwań był też wynik odsetkowy (+1 proc. vs. konsensus, przy relatywnie małym wpływie „małego TSUE”).

Rozczarowały z kolei rezerwy, które były 30 proc. powyżej konsensusu, ale uwzględniały rezerwę na CHF (59 mln zł) oraz pozytywny wpływ sprzedaży portfela NPL (21 mln zł). Efekt netto był zgodny z naszymi założeniami (40 mln zł), ale uwzględnialiśmy to w pozostałych kosztach operacyjnych).

Wynik prowizyjny oraz koszty były zgodne z oczekiwaniami. Oczekujemy neutralnej reakcji rynku na wyniki i nie spodziewamy się, aby w istotny sposób wpłynęły one na zmianę konsensusu”.

Źródło: PAP BIZNES