Bank Millennium: zysk netto w III kw. wyniósł 60,1 mln zł, poniżej oczekiwań, wypłaty dywidendy prawdopodobnie nie będzie

Bank Millennium: zysk netto w III kw. wyniósł 60,1 mln zł, poniżej oczekiwań, wypłaty dywidendy prawdopodobnie nie będzie
Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 60,1 mln zł z 200,1 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Wynik banku był o 7,2 proc. niższy od średniej prognoz analityków na poziomie 64,8 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto Banku Millennium za trzeci kwartał 2020 roku wahały się od 33,3 mln zł do 83,7 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto banku za trzeci kwartał 2020 roku wahały się od 33,3 mln zł do 83,7 mln zł.

Po trzech kwartałach 2020 roku zysk netto grupy wynosi 131,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 533,8 mln zł.

Czytaj także: Fitch utrzymał rating Banku Millennium na poziomie „BBB-” z perspektywą stabilną >>>

Saldo rezerw, uwzględniające także rezerwy z tytułu COVID-19 oraz na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych, wyniosło w trzecim kwartale 280,0 mln zł i było 4,3 proc. wyższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 268,4 mln zł, w przedziale od 243 mln zł do 302,4 mln zł.

Odpis na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych w III kwartale wyniósł 129,7 mln zł, podczas gdy w II kwartale było to 112,7 mln zł.

Udział hipotek walutowych w portfelu kredytowym banku spadł do poniżej 20 proc. Odpisy na ryzyko prawne w odniesieniu do salda kredytów hipotecznych są na poziomie 3,8 proc. portfela, podczas gdy po II kwartale było to 2,8 proc.

Koszty ryzyka

Koszty ryzyka w okresie pierwszych 3 kwartałów 2020 roku wynoszą 92 pb, a z wyłączeniem rezerwy na COVID-19 są na poziomie 80 pb. Bank podał, że brak jest widocznych oznak pogorszenia się kredytów wynikającego z moratoriów kredytowych.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku (raportowany) wyniósł w trzecim kwartale 623,9 mln zł i okazał się 1 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 618,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 612,6-623 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 9 proc. rdr i 0,6 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto po III kwartałach 2020 roku wynosi 2,63 proc., a w samym III kwartale 2,49 proc.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 179,8 mln zł wobec konsensusu na poziomie 180,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 177,7 mln zł do 184 mln zł. Wynik ten wzrósł 1 proc. rdr i 0,4 proc. kdk.

Koszty operacyjne banku sięgnęły 412,1 mln zł i były o 1,6 proc. wyższe od średniej prognoz analityków (405,5 mln zł).

Na koniec września 2020 roku bank posiadał 4.195 umów kredytowych (pod koniec 1 półrocza było to 3.339 umów) i dodatkowo 437 umów kredytowych byłego Euro Bank (98 proc. umów przed sądem I Instancji i 2 proc. umów przed sądem II Instancji) objętych indywidualnymi postępowaniami dotyczącymi klauzul indeksacyjnych do walut obcych (z wyłączeniem spraw windykacyjnych) o łącznej wartości roszczeń zgłoszonych przez powodów w wysokości 481,9 mln zł oraz 26,1 mln CHF

Do końca września 2020 roku w 51 sprawach wydano prawomocne orzeczenia, podczas gdy pod koniec czerwca było to 37 spraw.

Wakacje kredytowe

Bank poinformował, że pod koniec września aktywnych było 53.154 programów wakacji kredytowych związanych się ze spłacanymi pożyczkami gotówkowymi, 11.155 dot. kredytów hipotecznych, którym odpowiadały, odpowiednio, wolumeny kredytowe w wysokości odpowiednio 1.571 mln zł oraz 3.066 mln zł.

Ogółem portfel z aktywnymi wakacjami kredytowymi spadł pod koniec września do 5,1 mld zł z 7,6 mld zł pod koniec czerwca.

Bank podał, że III kw. 2020 r. przyniósł kontynuację wzrostu uruchomień kredytów hipotecznych do rekordowego poziomu 1,8 mld zł (wzrost o 15 proc. kdk). Sprzedaż pożyczek gotówkowych wyniosła z kolei 1,2 mld zł, więcej niż 1,1 mld zł w II kw. 2020 r. i nieco poniżej 1,3 mld zł w I kw. 2020 r.

Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) dla grupy wynosi 20,02 proc. 

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest brak dywidendy za 2020 r.

Bank Millennium ocenia, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest brak wypłaty dywidendy za 2020 rok. Bank nie spodziewa się obecnie znaczącego wzrostu kosztów ryzyka w IV kwartale – poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

„Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest, że nie będziemy płacić dywidendy za bieżący rok. Nie jest to ostateczna decyzja” – powiedział Bicho.

„W dalszym ciągu nie podjęliśmy decyzji w tej sprawie, nie wiemy, jakie będą nowe rekomendacje ze strony KNF” – dodał.

„Jakość portfela, dla którego zakończyły się wakacje kredytowe pozostaje bardzo dobra” – powiedział także Bicho.

„W III kwartale mieliśmy już klientów, którzy zakończyli wakacje kredytowe (…) na koniec września tylko 1 proc. tych, którzy zakończyli wakacje kredytowe miało zaległości w spłatach” – dodał.

Bicho podał, że znaczne wielkości wakacji kredytowych kończą się w październiku i listopadzie i jest za wcześnie, by oceniać całościowo tę kwestię.

„Do dzisiaj portfel funkcjonuje lepiej niż przewidywaliśmy w kwietniu czy maju. Sytuacja jest lepsza niż oczekiwano przedtem, ale musimy patrzeć, jak będzie ewoluowała w IV kwartale” – powiedział Bicho.

Koszty ryzyka w okresie pierwszych 3 kwartałów 2020 roku wynoszą 92 pb, a z wyłączeniem rezerwy na COVID-19 są na poziomie 80 pb.

„Nie przewidujemy w tej chwili znacząco wyższych kosztów ryzyka w IV kwartale, biorąc pod uwagę obecne informacje” – dodał.

„Bank Millennium zgodnie z oczekiwaniami”

W przypadku Banku Millennium pozytywne i negatywne niespodzianki skompensowały się, przez co wynik netto banku jest zbliżony do prognoz – ocenia analityk Ipopema Securities Łukasz Jańczak.

„Bank odnotował trochę lepsze przychody, głównie dzięki zyskom na instrumentach finansowych, ale zostały one skompensowane przez wyższe od oczekiwań rezerwy na portfel walutowy: spodziewałem się się 80 mln zł, a było to 130 mln zł” – powiedział.

„Te dwa efekty znoszą się wzajemnie przez co wynik netto jest zbliżony do prognoz” – dodał.

Źródło: PAP BIZNES