Bank Millennium: zysk netto w I kw. wyniósł 18,1 mln zł, poniżej oczekiwań

Bank Millennium: zysk netto w I kw. wyniósł 18,1 mln zł, poniżej oczekiwań
Fot. Bank Millennium
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 18,1 mln zł z 160 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie kwartalnym. Wynik banku okazał się 69 proc. niższy od średniej prognoz analityków na poziomie 57,6 mln zł. Bank utworzył rezerwę w wysokości 60 mln zł na ryzyko związane z ewentualnym wpływem pandemii Covid-19.
Skonsolidowany zysk netto grupy @BankMillennium w I kw. 2020 r. spadł do 18,1 mln zł z 160 mln zł rok wcześniej, wynik banku okazał się 69 proc. niższy od średniej prognoz analityków #BankMillennium #Millennium

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto Banku Millennium za pierwszy kwartał 2020 roku wahały się od 35 mln zł do 68 mln zł.

Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka wyniosły w pierwszym kwartale 137 mln zł i były 9 proc. niższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 150,5 mln zł,w przedziale od 105 mln zł do minus 233 mln zł).

Rezerwa na ryzyko związane z Covid-19

Bank utworzył wyprzedzająco rezerwę w wysokości 60 mln zł na ryzyko związane z ewentualnym wpływem pandemii Covid-19.

„W kolejnych okresach, po pozyskaniu bardziej wiarygodnych danych, Grupa BM dokona alokacji w/w rezerwy do ekspozycji kredytowych” – napisano w raporcie.

Czytaj także: W Banku Millennium możliwość realizacji przelewów z kont innych banków >>>

Ponadto, w I kwartale 2020 roku rezerwa na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych uległa zwiększeniu o dodatkowe 55,3 mln zł.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku (raportowany) wyniósł w pierwszym kwartale 675,8 mln zł i okazał się zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 681,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 671,3 – 694,3 mln zł).

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 194,5 mln zł wobec konsensusu na poziomie 177,1 mln zł (oczekiwania wahały się od 168 mln zł do 185 mln zł).

Koszty operacyjne

Koszty operacyjne banku sięgnęły 517,9 mln zł i były o 5 proc. niższe od średniej prognoz analityków (544,6 mln zł). Koszty administracyjne bezpośrednio związane z nabyciem Euro Banku wyniosły 37,6 mln zł. 

Źródło: PAP BIZNES