Bank Millennium nie planuje wypłacać dywidendy z zysku za 2018 r.

Bank Millennium nie planuje wypłacać dywidendy z zysku za 2018 r.
Fot. Bank Millennium
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ze względu na dodatkowy wymóg w zakresie testów warunków skrajnych oraz planowane przejęcie Euro Banku, Bank Millennium zamierza zatrzymać całość zysku netto za rok 2018 w kapitałach własnych.

„W związku z powyższym oraz zważywszy na planowane przejęcie Euro Bank S.A., bank zamierza zatrzymać całość zysku netto za rok 2018 w kapitałach własnych, w celu wzmocnienia współczynników kapitałowych. Powinno to skutkować wzrostem współczynnika kapitałowego T1 oraz całkowitego współczynnika kapitałowego TCR grupy (do poziomu odpowiednio 21,9% i 23,8% na dzień 31 grudnia 2018)” – czytamy w komunikacie.

Bank Millennium ma politykę dywidendy, obejmującą wypłatę 35% do 50% zysku netto, zakładając, że zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczące wypłaty dywidendy, zostaną zrealizowane.

Czytaj także: Bank Millennium zarobił 761 mln zł. To najlepszy wynik w historii >>>

W styczniu 2019 r. Bank Millennium został poinformowany przez KNF o kryteriach w zakresie zasad polityki dywidendy dla banków komercyjnych w roku 2019. KNF ogłosił indywidualne, dodatkowe wymogi w zakresie testów warunków skrajnych dla banku, które powinny zostać uwzględnione przy rozważaniu wypłaty dywidendy na poziomie ponad 75% aż do 100% osiągniętego zysku netto. Indywidualny, dodatkowy wymóg w zakresie testów warunków skrajnych dla Banku Millennium został ustalony na poziomie 3,14%, wskazano w komunikacie.

„Przedmiotowy, dodatkowy wymóg, został określony jako wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny i został ustalony na poziomie 5,64% ponad współczynnik TCR, z uwzględnieniem korekt regulacyjnych, z odliczeniem 2,5% (co odpowiada buforowi zabezpieczającemu) z powodu założenia stabilnego bilansu, co uniemożliwia reakcję na niekorzystny rozwój sytuacji zewnętrznej zakładany w tymże teście warunków skrajnych” – napisał bank.

Wysokie współczynniki kapitałowe na koniec roku 2018 pozwalałyby na wypłatę 75%, gdyby nie dodatkowe kryteria K1 i K2 dla banków, mających portfele walutowych kredytów hipotecznych, które KNF utrzymała, ogłaszając w styczniu 2019 r. zalecenie w zakresie polityki dywidendowej banków. Kryterium K1 bazuje na udziale walutowych kredytów hipotecznych w całym portfelu, a kryterium K2 opiera się na udziale roczników 2007-2008 w łącznym portfelu walutowych kredytów hipotecznych, podkreśliło Millennium.

Po raportowanym okresie, bank wyemitował 30 stycznia 2019 r. obligacje podporządkowane o wartości nominalnej 830 mln zł. Obligacje te, po uzyskaniu akceptacji KNF, będą stanowiły instrumenty Tier 2 Banku i będą skutkować dalszym wzrostem wskaźnika TCR grupy o około 2,3 pkt. proc. (według danych na 31 grudnia 2018 r.), podsumowano.

Przejęcie kontroli nad Euro Bankiem

Na początku stycznia br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Bank Millennium kontroli nad Euro Bankiem.

Na początku listopada Bank Millennium podpisał umowę dotyczącą nabycia ok. 99,787% akcji Euro Bank S.A od SG Financial Services Holdings – spółki w 100% zależnej Societe Generale (SG), za cenę referencyjną wysokości 1,83 mld zł. Bank podał wówczas, że planuje zamknięcie transakcji w II kw. 2019 roku, zaś połączenie operacyjne banków planowane jest na IV kwartał br. Bank oczekuje także, że skumulowane synergie z połączenia z Euro Bankiem w ciągu kolejnych 5 lat wyniosą ok. 650 mln zł, zaś koszty integracji zamkną się kwotą ok. 350 mln zł i będą ujęte w wynikach głównie w latach 2019-2020.

W listopadzie, informując o planowanym przejęciu, Bank Millennium podał, że w związku z planowaną transakcją nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok i uważa, że trudno na razie określić, kiedy powróci do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) – jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii.

Źródło: ISBnews