Bank Millennium kolejny raz nagrodzony Srebrnym Listkiem CSR

Bank Millennium kolejny raz nagrodzony Srebrnym Listkiem CSR
Fot. Bank Millennium
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po raz piąty Bank Millennium otrzymał Srebrny Listek CSR. Wyróżnienie to trafia do firm, które w codziennej działalności wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej - mają systemy zarządzania etyką, angażują się społecznie, wprowadzają działania w odpowiedzi na potrzeby klientów i pracowników oraz minimalizują swój wpływ na środowisko naturalne.

Po raz 5. @BankMillennium otrzymał #SrebrnyListekCSR. Wyróżnienie to trafia do firm, które w codziennej działalności wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej #BankMillennium

Działania CSR są wpisane w strategię biznesową Banku Millennium i dotyczą trzech głównych grup: klientów, pracowników i społeczności. W odniesieniu do klientów priorytetem jest niwelowanie barier fizycznych i cyfrowych w dostępie do usług bankowych i pozabankowych (np. e-administracji). Bank Millennium nie tylko stawia na rozwój rozwiązań mobilnych, które umożliwiają korzystanie z usług finansowych w dowolnym miejscu i czasie, ale dostosowuje również swoje usługi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzane udogodnienia dotyczą zarówno ułatwień w dostępie do oddziałów, bankomatów, serwisu telefonicznego, strony internetowej, jak również sposobu obsługi. 100% bankomatów i ponad 70% oddziałów banku jest dostosowana do wymagań osób z niepełnosprawnościami. Programy CSR realizowane dla pracowników dotyczą przede wszystkim wspierania różnorodności w miejscu pracy (Bank Millennium jest sygnatariuszem Karty Różnorodności), zapewnienia stabilnych i atrakcyjnych warunków zatrudnienia oraz oferowania możliwości angażowania się w działania społeczne. Programy społeczne realizowane są za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i koncentrują się na dwóch obszarach: edukacji finansowej i wolontariacie pracowniczym. Spółka wspiera również realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG-Sustainable Development Goals). Przystępując do partnerstwa biznesu i administracji rządowej na rzecz realizacji SDG, Bank Millennium zadeklarował prowadzenie działań w szczególności na rzecz edukacji dzieci i młodzieży. Cel ten realizuje poprzez prowadzenie programu edukacji finansowej przedszkolaków „Finansowy Elementarz”, w którym przeszkolono już 33 tys. dzieci. Wszystkie działania CSR są corocznie od 13 lat podsumowywane w raporcie odpowiedzialności społecznej Banku Millennium: https://raportroczny.bankmillennium.pl/2018/pl/

Dla kogo Srebrny Listek CSR?

Srebrny Listek CSR tygodnika Polityka otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Norma ta odnosi się do siedmiu obszarów: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie i zaangażowanie społeczne. Firmy te opierają się na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach. Dodatkowo posiadają system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy.

Źródło: Bank Millennium