Bank Millennium: 311,3 mln zł straty netto w III kwartale; największe zaskoczenie dotyczy kosztów ugód z frankowiczami

Bank Millennium: 311,3 mln zł straty netto w III kwartale; największe zaskoczenie dotyczy kosztów ugód z frankowiczami
Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Strata netto grupy Banku Millennium w trzecim kwartale 2021 roku wyniosła 311,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej zysk wynosił 60 mln zł - poinformował bank w raporcie. Wynik banku okazał się 11 proc. gorszy od oczekiwań, bowiem konsensus PAP Biznes zakładał stratę na poziomie 280,9 mln zł.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich co do straty netto banku w trzecim kwartale 2021 roku wahały się od 257 mln zł do 307 mln zł.

Po trzech kwartałach 2021 roku strata wynosi 823 mln zł, podczas gdy rok wcześniej zysk wyniósł 132 mln zł.

Na początku lipca bank informował, że spodziewa się straty netto w III kwartale, bowiem to kolejny, mocno obciążony kwartał rezerwami na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi.

W kwartałach I-III wyniosły one w sumie 1.573 mln zł, w tym w samym III kwartale 526 mln zł (odpowiednio 1.424 mln zł oraz 452 mln zł przypisanym walutowym kredytom hipotecznym udzielonym przez bank).

Millennium podał, że dodatkowo poniósł koszty związane z dobrowolnymi rozwiązaniami (m.in. zamiana na kredyty hipoteczne w zł, przedpłaty, wcześniejsza całkowita spłata) uzgodnionych na negocjowanych warunkach z kredytobiorcami z walutowymi kredytami hipotecznymi. Koszt tych dobrowolnych konwersji od początku 2021 roku wyniósł 218 mln zł (przed podatkiem) a w samym III kwartale 146 mln zł.

Wzrost rezerw na ryzyko walutowych kredytów hipotecznych

Bank poinformował, że wzrost rezerw na ryzyko walutowych kredytów hipotecznych wynikał z bardziej konserwatywnych parametrów w metodologii ich tworzenia i wyższy napływ roszczeń sądowych.

Indywidualne procesy sądowe dotyczące kredytów udzielonych przez bank wzrosły do 9.664 na koniec września 2021 r. z 7.902 na koniec czerwca (1.762 nowych spraw).

Czytaj także: Bank Millennium utworzy 451,8 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi >>>

Na koniec września 2021 r. saldo rezerw na portfel kredytów udzielonych przez bank wyniosło 2.375 mln zł, co odpowiada 20,3 proc. portfela kredytów walutowych brutto (na koniec czerwca 2021 r. udział ten wynosił 14,9 proc.).

Bank podał, że pozostaje otwarty wobec swoich klientów w kwestii walutowych kredytów hipotecznych, mając na celu osiągnięcie polubownych rozwiązań na negocjowanych warunkach.

„W efekcie tych negocjacji oraz pozostałych naturalnych czynników, liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się od początku bieżącego roku do końca września 2021 r. o prawie 6.600 porównaniu do ponad 57.800 aktywnych umów kredytowych na koniec 2020 r.” – napisano w raporcie.

„W ciągu ostatnich miesięcy, miesięczny (i kwartalny) spadek liczby aktywnych umów walutowych kredytów hipotecznych był większy niż napływ nowych indywidualnych pozwów sądowych przeciwko bankowi” – dodano.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku wyniósł w trzecim kwartale 668,9 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami. Konsensus PAP wynosił 670,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 667 – 673 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 6 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Kwartalna marża odsetkowa wzrosła do 2,61 proc. z 2,6 proc. w II kwartale.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 201,6 mln zł wobec konsensusu na poziomie 205,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 205 mln zł do 208 mln zł. Wynik ten wzrósł 12 proc. rdr i spadł 4 proc. w ujęciu kwartalnym.

Saldo rezerw (bez rezerw na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych), wyniosło w trzecim kwartale 83,5 mln zł i było 11 proc. niższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 94,2 mln zł, w przedziale od 65,3 mln zł do 144 mln zł. Rezerwy spadły 44 proc. rdr i były 45 proc. wyższe niż w poprzednim kwartale.

Jakość portfela kredytowego pozostaje stabilna

Bank podał, że jakość portfela kredytowego pozostaje stabilna i bank notuje niski koszt ryzyka (42 pb w III kw 2021 roku w por. z 80 bp rok wcześniej), który odzwierciedla pozytywne trendy w jakości zarówno portfela detalicznego jak i korporacyjnego.

Koszty operacyjne

Koszty operacyjne banku sięgnęły 402,3 mln zł i były 3 proc. wyższe od średniej prognoz analityków (389,1 mln zł).

Wypłaty kredytów hipotecznych w III kwartale wyniosły 2,2 mld zł, co oznacza wzrost o 29 proc. rdr, natomiast pożyczki gotówkowe weszły na nowy rekordowy poziom niemal 1,6 mld zł, co daje wzrost o 30 proc. rdr.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. bank zwiększył bazę aktywnych klientów o ponad 57 tys. i pod koniec września obsługiwał ponad 2,66 mln aktywnych klientów detalicznych.

Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR)wynosi 18,2 proc.

Wyniki Banku Millennium obciążone wyższym kosztami związanymi z dobrowolnymi ugodami dot. CHF

Strata netto grupy Banku Millennium w trzecim kwartale 2021 roku wyniosła 311,3 mln zł i wynik banku okazał się 11 proc. gorszy od oczekiwań. Analitycy oceniają, że wpływ na wyniki banku miała większa skala kosztów związanych z dobrowolnymi ugodami z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych.

KAMIL STOLARSKI, SANTANDER BM:

Największe zaskoczenie dotyczy kosztów ugód z frankowiczami i większej skali dobrowolnych ugód.

„Koszty tych ugód są bardzo widoczne już trzeci kwartał z rzędu. Zakładałem, że będzie ich mniej, około 100 mln zł, a wyniosły około 146 mln zł.

Trochę spadła produkcja kredytów hipotecznych kwartał do kwartału, a rynek jest mocny, bank zanotował wyjątkową silną sprzedaż kredytów gotówkowych, to wygląda dobrze.

Struktura kosztów ryzyka jest inna niż w zeszłym kwartale – poprzednio były one praktycznie powiązane tylko z segmentem korporacyjnym, a w tym kwartale głównie z detalem.

Większość głównych linii była zgodna z konsensusem.”

Bank Millennium chce mieć w IV kw. ok. 2 tys. ugód ws. kredytów frankowych

Bank Millennium liczy, że w IV kwartale podpisze około 2 tys. ugód z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych. Bank w ciągu pół roku może wyjść na rynek z emisją obligacji pod wymóg MREL – poinformowali przedstawiciele banku.

„Nie prognozowaliśmy tak dużej liczby kwartalnie, pewnie bardziej oczekiwaliśmy około 2 tys. kwartalnie. Bylibyśmy bardzo zadowoleni, jeżeli poziom będzie taki sam, jak w poprzednim kwartale, ale uznamy za sukces, jeżeli to będzie trochę niżej, na poziomie około 2 tys.” – powiedział prezes banku Joao Bras Jorge.

Liczba ugód była dużo większa niż liczba nowych pozwów sądowych. W samym III kwartale było to ponad 2,5 tys. ugód zwartych z klientami.

– dodał wiceprezes Fernando Bicho.

W II kwartale bank podpisał w klientami 2,3 tys. ugód, a w I kwartale około 900.

Zdecydowana większość ugód dotyczy konwersji kredytu na PLN

Przedstawiciele banku poinformowali, że zdecydowana większość ugód dotyczy konwersji kredytu na PLN.

„Proponowaliśmy również rozwiązania dla klientów, którzy są już w sądach (….) uważamy, że jest również możliwość znalezienia dobrych ugód z klientami, którzy już złożyli pozwy” – powiedział prezes.

Liczba indywidualnych procesów sądowych dotyczących kredytów w CHF wzrosła do 9.664 na koniec września 2021 r. z 7.902 na koniec czerwca (1.762 nowych spraw).

„Nadal to był kwartał ze znaczącą liczbą pozwów sądowych, ale liczba ta była zbliżona do zeszłego kwartału. Znacząco zwiększyliśmy rezerwy na ryzyko prawne.(…) Tworzymy te rezerwy szybciej niż średnio inne banki” – powiedział Bicho.

Prezes pytany, czy koszty związane z kredytami w CHF wpływają na akcję kredytową banku powiedział, że „generalnie nie”.

Wiceprezes Fernando Bicho poinformował, że bank rozważa możliwość emisji instrumentów, które kwalifikują się do wymogów MREL.

„To powinno prawdopodobnie nastąpić w ciągu najbliższych 6 miesięcy, być może tego typu obligacje wyemitujemy w najbliższe przyszłości” – powiedział Bicho.

Bicho podał, że wrażliwość wyniku z tytułu odsetek banku na wzrost rynkowych stóp procentowych o 100 punktów bazowych w horyzoncie 12 miesięcy wynosi 11 proc.

Bank kończy przygotowywanie nowej strategii

Prezes poinformował, że bank kończy przygotowywanie nowej strategii na kolejne 3 lata. Wcześniej grupa zdecydowała o przedłużeniu strategii na lata 2018-20 o jeszcze jeden rok i o przygotowaniu nowej strategii na lata 2022-2024.

Dodał, że strategia będzie „ambitna” jeśli chodzi o transformację i wyznaczone cele finansowe.

Podał, że obecnie bank nie ma warunków do przeprowadzenia jakiejkolwiek akwizycji.

Źródło: PAP BIZNES