Bank Millennium: 311,3 mln zł straty netto grupy w I kwartale 2021 roku; decyzje ws. ugód z frankowiczami w w sierpniu – wrześniu

Bank Millennium: 311,3 mln zł straty netto grupy w I kwartale 2021 roku; decyzje ws. ugód z frankowiczami w w sierpniu – wrześniu
Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Strata netto grupy Banku Millennium w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosła 311,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej zysk wynosił 18,1 mln zł - poinformował bank w raporcie.

Wynik banku okazał się zbliżony do oczekiwań, bowiem konsensus PAP Biznes zakładał stratę na poziomie 317,8 mln zł.

Oczekiwania dziesięciu maklerskich co do straty netto banku w pierwszym kwartale 2021 roku wahały się od 279 mln zł do 357 mln zł.

Wpływ na wyniki banku w I kwartale miały znaczne rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych. Rezerwy te wyniosły 533,4 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 55,3 mln zł.

Czytaj także: Bank Millennium: składka na fundusz restrukturyzacji BFG wynosi 48,64 mln zł >>>

Na koniec marca 2021 r. łączne rezerwy na portfel walutowych kredytów hipotecznych wyniosły 1,4 mld zł, czyli 10,8 proc. wartości tego portfela.

Bank Millennium podał, że unieważnienie wszystkich umów kredytowych będących w chwili obecnej przedmiotem pozwów indywidualnych i zbiorowych mogłoby pociągać za sobą koszt brutto (przed opodatkowaniem) do 2.676 mln zł.

„W kontekście ostatnich rozstrzygnięć prawnych, biorąc pod uwagę ostatnią niekorzystną ewolucję w orzecznictwie w zakresie walutowych kredytów hipotecznych, bank będzie musiał regularnie dokonywać oceny i być może konieczne będzie dalsze zwiększanie salda rezerw dedykowanych na spory sądowe, w przypadku kontynuacji tego trendu” – napisano w raporcie.

Bank Millennium podał, że gdyby nie rezerwy walutowe, grupa zanotowałaby zysk netto w wysokości 182 mln zł.

Łączne saldo rezerw

Łączne saldo rezerw, uwzględniające także rezerwy na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych, wyniosło w pierwszym kwartale 609,6 mln zł i było 2 proc. niższe prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 619,9 mln zł, w przedziale od 591 mln zł do 674 mln zł. Rezerwy wzrosły 142 proc. rdr i 16 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszt ryzyka

Koszt ryzyka wynosi 39 pb. Millennium podał, że jakość kredytów „wychodzących” z moratoriów kredytowych pozostała dobra, z zaległościami w spłacie takich kredytów na poziomie 2,8 proc.

Bank podał, że w I kwartale sprzedał portfel zagrożonych kredytów konsumpcyjnych i transakcja ta wygenerowała 13,5 mln zł wyniku przed opodatkowaniem.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku wyniósł w pierwszym kwartale 619,5 mln zł. Konsensus PAP wynosił 623 mln zł (w przedziale oczekiwań 612-636,2 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 8 proc. rdr i pozostał na poziomie z IV kwartału 2020 roku.

Marża odsetkowa netto wyniosła 2,56 proc. i była nieco wyższa niż w IV kwartale (2,54 proc.), ale niższa o 25 punktów bazowych niż rok wcześniej z powodu niższych rynkowych stóp procentowych.

Wynik z opłat i prowizji

Wynik z opłat i prowizji wyniósł z kolei 204,8 mln zł wobec konsensusu na poziomie 201,8 mln zł (oczekiwania wahały się od 199,7 mln zł do 204,3 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 5 proc. rdr i 6 proc. kdk. Bank podał, że wzrosty to efekt rosnących prowizji od transakcji bankowych (rachunków, kredytów, kart, itd.) oraz pozytywnego wpływu prowizji od depozytów.

Koszty operacyjne

Koszty operacyjne banku sięgnęły 427,3 mln zł i były 6 proc. niższe od średniej prognoz analityków (456,4 mln zł). Koszty spadły 17 proc. rdr, głównie z powodu kosztów administracyjnych bezpośrednio związanych z zakupem Euro Banku, procesem fuzji i integracji poniesionych w roku 2020 i niższych składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kredyty netto grupy Banku Millennium

Kredyty netto grupy Banku Millennium wyniosły 75,3 mld zł, czyli wzrosły 5 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Bank podał, że w I kwartale osiągnął kwartalny rekord wypłat kredytów hipotecznych (2,2 mld zł), co oznaczało wzrost o 5 proc. kdk i 64 proc. rdr. Produkcja pożyczek gotówkowych wyniosła 1,3 mld zł i była lekko poniżej poziomu z ubiegłego roku.

Pod koniec marca 2021 r. Bank Millennium miał 6.258 umów kredytowych i dodatkowo 558 umów kredytowych z byłego Euro Banku (97 proc. umów kredytowych przed sądem pierwszej instancji oraz 3 proc. umów kredytowych przed sądem drugiej instancji, będących przedmiotem prowadzonych indywidualnych sporów sądowych dotyczących klauzul indeksacyjnych w walutowych kredytach hipotecznych).

Czytaj także: Bank Millennium uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyn Global Finance >>>

Do końca I kwartału ostatecznie rozstrzygnięto 79 spraw (56 dotyczyło roszczeń złożonych przez klientów przeciwko bankowi, a 23 roszczeń złożonych przez bank przeciwko klientom, tj. spraw windykacyjnych).

Skonsolidowane współczynniki TCR/T1 wynosiły odpowiednio 19,4 proc. i 16,3 proc., a nadwyżka ponad regulacyjne współczynniki minimalne wynosiła odpowiednio 5,3 pp. i 5,1 pp.

Ugody ws. kredytów frankowych

Bank Millennium jest optymistycznie nastawiony do szans realizacji propozycji przewodniczącego KNF w sprawie oferowania ugód dotyczących kredytów walutowych i ocenia, że decyzję w tej sprawie bank podejmie w sierpniu-wrześniu – poinformował prezes banku Joao Bras Jorge.

„Jesteśmy bliżej decyzji, decyzja powinna być podjęta w drugiej części tego roku. Dzisiaj myślimy, że decyzje podejmiemy około lata. Na dzień dzisiejszy jesteśmy optymistyczni co do możliwości realizacji” – powiedział we wtorek Joao Bras Jorge.

Dodał, że decyzja banku w tej sprawie zapaść może w sierpniu czy we wrześniu. 

Bank Millennium ocenia, że ewentualne przystąpienie do programu ugód z klientami w sprawie kredytów walutowych nie będzie wymagać podniesienia kapitału – poinformował także Joao Bras Jorge.

Przystąpienie do ugód nie będzie wymagać podniesienia kapitału.

– powiedział prezes.

Dodał, że bank nie podjął jeszcze decyzji w sprawie oferowania ugód.

Bank Millennium spodziewa się, że koszty ryzyka w 2021 r. będą niższe niż 80 pb

Bank Millennium spodziewa się, że koszty ryzyka w 2021 roku będą niższe niż 80 pb, a wskaźnik kosztów do dochodów spadnie do zapowiadanego wcześniej poziomu 47 proc. – poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

„W I kwartale widzieliśmy kontynuację spadku kosztów ryzyka. Obecnie patrzymy bardziej optymistycznie niż kilka miesięcy temu więc oczekujemy, że jeżeli nic nieoczekiwanego się nie wydarzy, to koszty ryzyka będą niższe niż wcześniej oczekiwane 80 pb” – powiedział Bicho.

Obecnie koszt ryzyka wynosi 39 pb. Millennium podał, że jakość kredytów „wychodzących” z moratoriów kredytowych pozostała dobra, z zaległościami w spłacie takich kredytów na poziomie 2,8 proc.

Raportowany wskaźnik kosztów do dochodów wynosił w I kwartale 49,3 proc., a skorygowany (przy równym rozkładzie opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na cały rok, bez przychodów jednorazowych i bez kosztów integracji) wynosił 46,2 proc.

„Wskaźnik 47 proc. nadal obowiązuje” – powiedział Bicho.

Źródło: PAP BIZNES