Bank i Klient: Wsparcie biznesu w okresie spowolnienia

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2013.07-08.foto.062.250xPonad dwa tysiące przedsiębiorców, sześć tysięcy internautów, szesnastu regulatorów regionalnych, kilkudziesięciu dziennikarzy krajowych i lokalnych oraz prawie stu ekspertów spotkało się ostatnich trzech miesiącach, we wszystkich regionach Polski, w ramach kampanii informacyjnej Wsparcie biznesu w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc dostępne środki unijne?

Piotr Jakubowski

Kampanię zainicjował i zorganizował Krajowy Punkt Kontaktowy Programu UE na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) „Instrumenty Finansowe dla MŚP” przy Związku Banków Polskich, we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz z Krajową Izbą Gospodarczą – pod patronatami: wiceprezesa Rady Ministrów i ministra gospodarki oraz Komisji Europejskiej.

Wykorzystać unijną szansę do końca

– Kampania miała wesprzeć przedsiębiorców poprzez szybki dostęp do informacji o ostatnich środkach unijnych z tej perspektywy finansowej. Pomagamy polskiemu biznesowi w wykorzystaniu dostępnych środków do ostatniego euro. Ma to szczególne znaczenie obecnie, w czasie spowolnienia gospodarczego – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.t

Celem kampanii była pomoc przedsiębiorcom w sięgnięciu po ostatnie środki obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Środki, które mogą mieć szczególne znaczenie w okresie spowolnienia gospodarczego. Kampania została zrealizowana w okresie od 15 kwietnia do 28 czerwca br., czyli w czasie, gdy organizowano większość z serii ostatnich dotacyjnych konkursów dla przedsiębiorców w bieżącej perspektywie finansowej.

W ramach kampanii działaniami objęto wszystkie województwa. Na spotkania zaproszono przede wszystkim mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacje otoczenia biznesu. Kampania dotyczyła instrumentów publicznych, wspierających prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej. Rok 2013 jest czasem szczególnym – z jednej strony jest to kontynuacja obniżonej aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorców, spowodowana ogólnie trudną sytuacją, wynikającą z europejskiego spowolnienia gospodarczego. Z drugiej strony – to ostatni rok dystrybucji środków unijnych do naszej gospodarki realnej.

– Podczas kampanii pokazaliśmy przedsiębiorcom, jak ważne jest zrzeszanie się w ramach izb gospodarczych, które w czasie spowolnienia gospodarczego wspomagają przede wszystkim swoich członków, świadcząc usługi doradcze i informacyjne, oraz podejmują trudne wyzwania reprezentowania ich interesów w relacjach z samorządem lokalnym i organami administracji państwowej – podkreśla Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Uczestnikom zaprezentowano wiele obecnie dostępnych środków – ramowych, krajowych i regionalnych. Przedsię...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Bank i Klient: Wsparcie biznesu w okresie spowolnienia

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2013.05.foto.020.250xPonad 6 mld zł dla polskich przedsiębiorców w ramach ostatnich unijnych dotacji i kredytów okresu 2007-2013. Ruszyła ogólnopolska kampania informacyjna mająca na celu pomóc przedsiębiorcom wykorzystać ostatnie środki kończącej się perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Mogą one mieć szczególne znaczenie w okresie spowolnienia gospodarczego.

Jakub Pilzak

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowy Punkt Kontaktowy Programu UE na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) „Instrumenty Finansowe dla MŚP” przy Związku Banków Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza oraz patroni honorowi: wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki oraz Komisja Europejska 15 kwietnia br. w Warszawie zainaugurowali ogólnopolską kampanię informacyjną skierowaną do środowisk przedsiębiorców.

Do ostatniego euro

– Uruchamiana dzisiaj kampania ma wesprzeć przedsiębiorców poprzez szybki dostęp do informacji o ostatnich środkach unijnych z tej perspektywy finansowej. Chcemy pomóc polskiemu biznesowi w wykorzystaniu dostępnych środków do ostatniego euro. Ma to szczególne znaczenie obecnie, w czasie spowolnienia gospodarczego – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas inauguracji.

Kampania dotyczy instrumentów publicznych wspierających prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej w okresie spowolnienia. Według szacunków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na przedsiębiorców czeka jeszcze prawie 3 mld zł z funduszy strukturalnych. Do tego należy dodać kolejne 3 mld zł w formie preferencyjnych instrumentów zwrotnych z Programu ramowego UE na rzecz konkurencyjności innowacji (CIP).

Uzupełnianie luki

– Z naszych dotychczasowych doświadczeń i analiz wynika, że realna możliwość wykorzystania funduszy z budżetu nowej perspektywy UE nastąpi dopiero za rok, półtora po jej rozpoczęciu. Oznacza to, że powstaje pewna luka, w której podaż środków inwestycyjnych może być ograniczona. Dlatego takie znaczenie mają fundusze dostępne z obecnego budżetu UE, w tym finansowanie zwrotne. Chcemy, wspólnie z bankami, wspierać przedsiębiorców w efektywnym zaangażowaniu tych środków – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Ostatnie konkursy dotacyjne dla przedsiębiorców, w ramach programów operacyjnych wdrażanych przez PARP zakończą się definitywnie do września br. Jednocześnie w większości regionalnych programów operacyjnych środki bezzwrotne dla przedsiębiorców zostały już wyczerpane. Dlatego tak ważne jest dostarczenie w tym okresie ww. informacji przez PARP i jej regionalne instytucje ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI