Bank i Klient: Wiarygodność kontrahenta

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.09.2011.foto.042.a.250xZ Mariuszem Hildebrandem prezesem BIG InfoMonitor S.A. rozmawia Stanisław Brzeg-Wieluński

Jakich pomysłów legislacyjnych dotyczących dostępu do informacji gospodarczej, ważnych dla działalności BIG InfoMonitor S.A., wciąż jeszcze nie wprowadzono?

– Nie tylko dla nas, bo są one ważne dla rozwoju całego rynku wymiany informacji gospodarczej i odzyskiwania należności, nawet tych przedawnionych. Za bardzo istotne uważamy te zmiany prawne, które już się dokonały. Mam na myśli głównie nowelizację ustawy dotyczącej ułatwień w dostępie do informacji gospodarczej. Najważniejsze było wprowadzenie takich pojęć prawnych, jak dłużnik i wierzyciel, co znacząco poszerzyło katalog podmiotów, które mogą korzystać z dobrodziejstw wspomnianej ustawy. Nasi klienci i partnerzy biznesowi za kolejne ważne zmiany, które powinny nastąpić, uważają umożliwienie wymiany informacji publiczno- -prawnych, np. zadłużeń z tytułu VAT, podatku dochodowego czy ZUS. Dostęp do takich informacji dla firm korzystających z baz danych BIG InfoMonitor S.A. zwiększyłby bezpieczeństwo całego obrotu gospodarczego.

Z różnych badań, choćby firmy Dun Trade D&B, wynika, że polscy przedsiębiorcy coraz mniej rzetelnie regulują swoje zobowiązania. Jak temu przeciwdziałać?

– Jeżeli ktoś finansuje swoją działalność np. zobowiązaniami wobec ZUS, to jest ryzyko, że będzie tak postępował także wobec swoich kontrahentów, dostawców itp. Dziś sporym utrudnianiem dla sprawdzania wiarygodności dowolnej firmy jest to, że musi upłynąć minimum 60 dni od daty płatności na fakturze, aby można ją było wpisać do systemu informacji gospodarczej jako płatność niezapłaconą. Wielokrotnie, w ramach prac nad zmianą ustawy, proponowaliśmy, aby ten czas skrócić do 30 dni. To niewątpliwie przyspieszyłoby procesy spływu należności i poprawiło sytuację finansową przedsiębiorstw, szczególnie tych z segmentu MŚP, które są najaktywniejsze na rynku. Niestety, te propozycje odrzucono, ale mamy nadzieję, że teraz przy kolejnych zmianach parlamentarnych będzie łatwiej przeprowadzać pewne zmiany legislacyjne, szczególnie przy posiłkowaniu się badaniami opinii, takimi jak Raport BIG.

POLSKIE FIRMY NIE BOJĄ SIĘ KRYZYSU

Autorzy lipcowej edycji Raportu BIG m.in. poświęcili uwagę problemom związanym z odzyskiwaniem zaległych kwot od kontrahentów. Polskie firmy nisko oceniają sprawność postępowań sądowych jako narzędzia do odzyskania należności. Aż 71 proc. badanych uważa, że są one w Polsce skomplikowane, kosztowne i wyjątkowo długotrwałe. Co dziesiąta badana firma (12 proc.) jest zdania, że takie działanie jest zupełnie bezcelowe, ze względu na czas trwania procesu sądowego oraz koszty, które trzeba ponieść. Blisko trzy czwarte (72 proc.) przyznaje, że w ich branży opinia firmy wiarygodnej finansowo jest istotna i ma duże znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej – w tym co czwarty respondent (25 proc.) jest zdania, że jest to bardzo istotna kwestia dla jego interesów. Wśród wszystkich badanych segmentów rozkład wyników jest bardzo zbliżony. Blisko 85 proc. polskich firm uważa, że ważnym problemem jest zjawisko finansowania się dużych firm poprzez celowe nieterminowe regulowanie płatności wobec małych kontrahentów – z tego jedna czwarta jest zdania, że jest to praktyka bardzo powszechna. W sektorze usług finansowych dziewięć na dziesięć ankietowanych firm wskazuje, że praktyka ta jest częsta, tylko 4 proc. – że jest to rzadko spotykany problem. Co ciekawe, najlepiej sytuację oceniają przedsiębiorcy, których negatywne działania dużych firm powinno dotykać w największym stopniu. Aż 15 proc. respondentów z tej grupy wskazuje, że takie praktyki występują rzadko.

(Na podstawie materiałów BIG InfoMonitor ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI