Bank i Klient: Tylko ścisła współpraca banków w zakresie przeciwdziałania wyłudzeniom – kluczem ograniczania strat fraudowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Ta prosta prawda tylko z pozoru wydaje się oczywista, bowiem wiedza na temat skali i zasięgu zjawiska wyłudzeń, pomimo upływu lat, pozostaje zróżnicowana, a ponadto świadomość, że razem możemy więcej, nie jest do końca powszechna. Również dlatego, przekonując do współpracy kolejne instytucje finansowe, wciąż musimy doskonalić dostępne instrumenty i narzędzia wymiany informacji. Sprawą o podstawowym znaczeniu jest możliwość szybkiego rozpoznawania potencjalnych zagrożeń w odniesieniu do poszczególnych transakcji kredytowych.

Witold Krajewski, Departament Rynku Bankowego BIK S.A.

Trudno jest pozyskać informacje o rzeczywistej skali wyłudzeń kredytów w polskim sektorze bankowym. Wynika to z wielu przyczyn, takich jak np. brak rzetelnej weryfikacji fraudowej, ograniczeń kadrowych w bankach, rejestracji wyłudzeń jako straty kredytowe.

Analiza na podstawie danych BIK z lat 2011-2013 wykazała możliwą skalę problemu wyłudzeń w bankach na poziomie ok. 0,4-0,45 proc. kwoty udzielanych kredytów, co stanowi wartość 450-500 mln zł rocznie.

Jako założenia do identyfikacji transakcji wyłudzonych przyjęto warunki:

  • rachunki kredytowe, gdzie brak spłaty pierwszej raty,
  • rachunki kredytowe, gdzie całkowicie ustaje ich obsługa w przeciągu pierwszych sześciu miesięcy od udzielenia kredytu,
  • rachunki kredytowe z trzema brakującymi płatnościami w przeciągu pierwszych sześciu miesięcy od udzielenia kredytu

Liczba i wartość transakcji wyłudzonych zrodziła wśród banków potrzebę stworzenia platformy do wymiany informacji, w ramach której będą one mogły wymieniać się danymi, zakwalifikowanymi jako potencjalne obarczone ryzykiem fraudowym bądź niosące podwyższone ryzyko nadużyć.

Założenia i podstawy formalnoprawne budowy BIOW

BIK wspólnie z bankami zbudował System antyfraudowy Baza Informacji – Weryfikacja (BIOW), który umożliwia realizowanie potrzeby wzajemnej wymiany danych pomiędzy bankami w celu przeciwdziałania wyłudzeniom

Baza Systemu antyfraudowego BIOW, z uwagi na przetwarzanie danych wrażliwych, jest zarejestrowana w GIODO. Podstawą prawną do przetwarzania danych w tym Systemie jest art. 106 litera d ustawy Prawo bankowe. System BIOW spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

W BIOW są przetwarzane w szczególności dane stanowiące tajemnicę bankową oraz dane, których rodzaj i użyteczność wskazują na potrzebę ich wymiany w sektorze bankowym. Decyzja o umieszczeniu danych w bazie jest suwerenną i autonomiczną decyzją ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI