Bank i Klient: Szkoła w pracy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.11.foto.178.400xNiższe koszty szkolenia, możliwość uczenia się w dowolnym czasie i miejscu, przeszkolenie osób w krótkim terminie, szybkość i łatwość dostępu do wiedzy to najczęściej wymieniane zalety e-learningu w biznesie.

MARCIN PODLEŚNY

Rosnąca konkurencyjność w branży bankowej i nieustanne zmiany na rynku wymagają, by rozwój pracowników i szkolenia nadążały za trendami i były efektywne. Przy tak dużej skali działania i nowoczesnych rozwiązaniach produktowych, wymagających wysokiego poziomu wiedzy i elastyczności, instytucje finansowe muszą dysponować najwyższej klasy profesjonalistami z najwyższymi kompetencjami. W procesie podnoszenia kompetencji swoich pracowników banki korzystają zatem ze wszystkich dostępnych form szkoleniowych: od tradycyjnych stacjonarnych, przez e-learning, po najnowsze metody, takie jak pigułki wiedzy (krótkie filmy instruktażowe) i szkolenia wideo. Oczywiście starają się łączyć różne formy szkoleniowe. – Każdą z wykorzystywanych w praktyce form najpierw testujemy i zastanawiamy się, wspólnie z trenerami wewnętrznymi, jak uczynić z niej maksymalnie efektywne wsparcie dla naszej organizacji. Dla przykładu: jesteśmy już po pierwszych próbach szkoleń opartych na grach zespołowych – informuje Hubert Krata, kierownik Zespołu Wsparcia Zarządzania Rozwojem w Departamencie Zarządzania Kapitałem Ludzkim Raiffeisen Polbanku.

Nowoczesne formy szkoleń, ze względu na swoją specyfikę, wymagają mądrego i jednocześnie perspektywicznego podejścia, bez zachłystywania się chwilowymi modami edukacyjnymi. Odciążają one rozwiązania stacjonarne, które dzięki temu mogą skuteczniej służyć rozwijaniu kompetencji i budowaniu postaw pracowników. Dlatego bankowi specjaliści zawsze analizują, jak wykorzystać daną formę, aby działała najlepiej, skutecznie wspierając procesy edukacyjne. Przykładowo: wideoedukacja pozwala na przekazywanie wiedzy, ale też nawiązywanie interakcji pomiędzy trenerem a uczestnikiem. Pigułki wiedzy to z kolei niezastąpiona forma szkoleniowa, kiedy trzeba szybko przekazać informację np. o nowych funkcjonalnościach systemu, zmianach w aplikacjach, w formularzach itp.

Każdemu według potrzeb

– Staramy się dostosowywać odpowiednie formy do konkretnego odbiorcy. Coraz większy udział pokolenia Y wśród pracowników wymaga umiejętnego korzystania z szybkich form obrazkowych. Przykładowo – infografiki pozwalają na przekazywanie informacji zwięźle i precyzyjnie za pomocą porównań, zestawień cyfr i krótkich analiz. A różne pokolenia – X i Y, a za chwilę Z – w firmie to wyzwania. Każde pokolenie ma odmienne preferencje związane ze sposobem uczenia się i rozwojem. Dostrzegamy to i staramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie, zwłaszcza że obecnie jedna forma szkolenia to za mało – proces nauczania wymaga dywersyfikacji źródeł i sposobów pozyskiwania wiedzy, najlepiej dostosowanych do potrzeb konkretnego pracownika – zauważa Hubert Krata.

Zdaniem bankowych trenerów, już teraz obserwujemy przewagę nowoczesnych form szkoleń nad rozwiązaniami tradycyjnymi. W przyszłości forma tradycyjna będzie ograniczana głównie do pracy nad kompetencjami miękkimi i postawami. Stanie się raczej elitarną formą kształcenia, przede wszystkim ze względu na koszty. Będą to głównie warsztaty, gdzie ważna jest interakcja, obserwowanie innych i bieżąca wymiana doświadczeń. Nowoczesne formy stacjonarne to też odejście od rzutnik ów, prezentacji i schematu, na rzecz krzeseł, flipchartu i otwartych głów uczestników, co owocuje bardziej żywą dyskusją, wymianą myśli i opinii oraz więk szą aktywnością podczas spotkań.

– Szkolenia wykorzystujące ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI