Bank i Klient: Ryzyko jest częścią tego biznesu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Setki branżowych ekspertów, liczni zagraniczni goście z takich firm, jak: AEF Hiszpania, Raiffeisen Factor Bank, RiskFactor Solutions, GFCC BNP Parisbas Fortis, Eurofactor AG, dogłębne analizy i burzliwe debaty. Tak po krótce można podsumować III Międzynarodowy Kongres Faktoringu zorganizowany 13 września 2012 r. przez Polski Związek Faktorów w warszawskim hotelu "Marriott".

Stanisław Brzeg-Wieluński

Dla fachowców z branży faktoringowej główną barierą w rozwoju jest nieprzejrzystość przepisów, np. w zakresie podkupowania sobie nawzajem klientów przez firmy z tej samej branży. Innym problemem są procedury dotyczące nietypowych przypadków egzekwowania zaległych należności np. gdy wierzyciel ogłosi swoją upadłość. Odnośnie branży budowlanej wiele niewiadomych dotyczy zawieranych wcześniej umów pomiędzy firmami, które przewidują kary umowne lub zatrzymanie części płatności za złe wykonanie usługi. Takie przypadki zwykle można rozpatrywać tylko na drodze sądowej, co dla faktorów oznacza tylko kłopoty. Dlatego coraz częściej zanim faktor podejmie współpracę z firmą budowlaną, musi sprawdzać, czy każda należność za wykonanie usługi rozłożonej na etapy jest faktycznie podpisana przez odbiorcę.

” ]

Trzeba uczyć klientów, że audyt wykonany przez jego faktora jest normalną praktyką w tej trudnej i ryzykownej branży.

Nadal trudnym problemem dla faktorów jest to, że wiele firm nie chce się zgodzić na cesję swojej należności na rzecz faktora. Jednak nawet wtedy faktorzy mają na to sposób, np. pisemne i notarialne podpisanie potwierdzenia wierzytelności, które chroni przed jego potrąceniem m.in. z powodu reklamacji z tytułu złej jakości dostarczonej usługi lub towaru. Wciąż otwarte zostaje pytanie, czy usługi faktorów dotyczą wierzytelności inwestycyjnej, a konkretnie – w jaki sposób może być objęta usługami z branży faktoringowej? Z drugiej strony faktorzy podkreślają, że rezygnacja przez firmy ze słynnych papierowych WZ-tek jako potwierdzenia odbioru zamówionego towaru i usługi ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI