Bank i Klient: Rekomendacja U nie narzuca modelu dystrybucji bancassurance

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.11.foto.172.150xZ Pawłem Sawickim, dyrektorem Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych UKNF, rozmawiał Karol Materna.

Jak postanowienia Rekomendacji U mogą wpłynąć w praktyce na model współpracy pomiędzy bankami a ubezpieczycielami? Czy możemy się spodziewać dominacji modelu agencyjnego? Czy KNF dostrzega konieczność utrzymania w określonych przypadkach modelu grupowego, a jeśli tak – to w jakich?

Postanowienia Rekomendacji U nie narzucają określonego modelu dystrybucji ubezpieczeń w związku z działalnością bankową. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie jest obowiązek przestrzegania przepisów prawa i wynikająca z tych przepisów konieczność zachowania przejrzystości relacji z klientem, w tym powstrzymanie się od oferowania ubezpieczeń w warunkach konfliktu interesów. Należy jednak pamiętać, że również w ramach rozwiązań z pozoru legalnych, należy mieć na względzie ochronę interesów wszystkich uczestników obrotu, w tym słabszej strony, jaką z zasady są klienci banków. W szczególności, zdaniem organu nadzoru, nie powinno mieć miejsca łączenie funkcji ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego w jednej umowie, a zatem sytuacji, w której bank jako ubezpieczający kupuje ochronę ubezpieczeniową w zakładzie ubezpieczeń z upoważnienia swojego klienta i jednocześnie z upoważnienia zakładu ubezpieczeń tę ochronę swojemu klientowi sprzedaje (oferuje).

W praktyce, mając na uwadze dotychczasowe rozwiązania w zakresie wynagradzania banków z tytułu dystrybucji ubezpieczeń, możemy spodziewać się zwiększenia roli modelu agencyjnego. Dla klientów banków oznacza to możliwość skorzystania z pełni uprawnień strony umowy ubezpieczenia, co powinno przyczynić się do poprawy ich sytuacji i zwiększenia przejrzystości w zakresie oferowania ubezpieczeń w kanale bankowym.

W jakim stopniu rekomendacje mogą mieć wpływ na funkcjonowanie zakładów ubezpieczeniowych powiązanych kapitałowo z bankami?

– Oferowanie usług ubezpieczeniowych z poziomu serwisu transakcyjnego banku nie jest uzależnione od istnienia powiązań kapitałowych pomiędzy bankiem a ubezpieczycielem. Z drugiej strony, postanowienia Rekomendacji U nie przewidują szczególnego traktowania podmiotów powiązanych kapitałowo.

Odnosząc się do możliwości rozwoju oferty ubezpieczeniowej dostępnej z poziomu serwisów transakcyjnych banków, należy wskazać, że postanowienia Rekomendacji U nie mają na celu ograniczania rozwoju współpracy banków i ubezpieczycieli w ramach bancassurance. Projektując postanowienia poszczególnych rekomendacji, organ nadzoru miał na celu takie ukształtowanie relacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku, które będzie ograniczało ryzyko missellingu i postrzegania ubezpieczeń oferowanych w kanale bankowym jako wyłącznie dodatkowej prowizji dla banków, bez ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI