Bank i Klient: Pomyłka nie musi oznaczać straty

Bank i Klient: Pomyłka nie musi oznaczać straty
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Chwila nieuwagi podczas wykonywania bankowego przelewu może sporo kosztować. Obowiązujące prawo nie przewiduje możliwości skutecznego dochodzenia swych środków, jeśli wskutek wprowadzenia błędnego numeru konta trafią one na rachunek osoby trzeciej. Szanse na poprawę sytuacji w tym obszarze daje projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, prawa bankowego i ustawy o SKOK, który z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP w maju tego roku trafił pod obrady parlamentu.

Jerzy Majka

Problem błędnie adresowanych płatności pojawił się sześć lat temu, kiedy to nowelizacja ustawy o usługach płatniczych zmieniła całkowicie zasady weryfikacji poleceń przelewu przez instytucje finansowe. Według przepisów obowiązujących do 24 października 2011 r. sprawdzeniu podlegała nie tylko poprawność wprowadzonego numeru rachunku bankowego, ale również jego zgodność z danymi adresowymi odbiorcy. „W sytuacji, gdy bank lub SKOK wykonał transakcję mimo błędów w tym obszarze (np. dokonano transferu środków na rachunek inny niż ujęty w zleceniu płatniczym lub też numer rachunku podany w zleceniu przelewu był błędny, tj. nie należał do osoby wskazanej w tym zleceniu), po stronie zlecającego przelew (klienta banku lub ­SKOK-u) aktualizowała się możliwość skutecznego dochodzenia zwrotu środków od tego podmiotu” – przypominają autorzy projektu złożonego w Sejmie.

Nadawca niczym saper, myli się tylko raz

Tak czasochłonna i skomplikowana obsługa każdej operacji płatniczej była nie do pogodzenia z dynamicznym postępem technologicznym w bankowości, szczególnie zaś z rosnącym znaczeniem kanału bankowości elektronicznej, w którym transakcje dokonywane są w sposób zautomatyzowany. Przyjęta przez Parlament Europejski 13 listopada 2007 r. dyrektywa nr 2007/64WE (PSD1) zakładała znaczne przyspieszenie realizacji przelewów (wówczas to stał się obowiązujący tzw. model D+1, czyli wykonanie operacji najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu dyspozycji przez klienta) oraz ograniczenie zakresu danych odbiorcy przelewu, podlegających weryfikacji przez instytucję finansową.

„W rezultacie, na mocy art. 143 ustawy o usługach płatniczych, transakcja płatnicza może być wykonana tylko i wyłącznie na podstawie unikatowego identyfikatora (którym w praktyce jest najczęściej numer rachunku), a więc niezależenie od podania innych danych, identyfikujących potencjalnego odbiorcę” – czytamy w prezydenckim przedłożeniu. Równocześnie odpowiedzialność za ewentualne skutki popełnionego błędu przeniesiona została z dostawcy usług płatniczych na klienta, który w kanałach zdalnych faktycznie realizuje operację. Takie rozwiązania z jednej strony zmniejszyły czasochłonność dokonywania płatności online, z drugiej jednak wygenerowały dodatkowe ryzyko omyłkowego przekazania środków na niewłaściwe konto.

Biuro Rzecznika Finansowego rokrocznie odnotowuje kilkadziesiąt skarg klientów banków, SKOK-ów i biur płatniczych, którzy w wyniku drobnego błędu wysłali przelew do niezidentyfikowanego odbiorcy. Podobna liczba zażaleń trafia do ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI