Bank i Klient: Polacy nadal ufają bankom

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.05.foto.057.a.267xSpołeczna ocena działalności banków od wielu lat jest przedmiotem szczególnej troski środowiska bankowego i stanowi element szerszej dyskusji na temat możliwych dróg wzrostu reputacji branży bankowej.

Jacek Gieorgica

Pod koniec marca 2015 r. TNS Polska zrealizował na zlecenie ZBP doroczne badanie wizerunku sektora bankowego. Prezentacja głównych obserwacji i wniosków z badania odbyła się tradycyjnie w czasie Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich, które miało miejsce 16 kwietnia.

Ocena sektora, w odniesieniu do wyników ubiegłorocznego badania, utrzymała się na porównywalnym i stosunkowo wysokim poziomie. Stało się tak mimo istotnie silniejszego nasycenia krytycznych wobec banków dyskusji, jakie można było zaobserwować od początku roku. Według marcowego pomiaru, indeks reputacji TRI*M wyniósł 30 punktów i nie uległ zmianie w odniesieniu do wyniku odnotowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tym samym, banki działające w Polsce w dalszym ciągu pozostają liderem reputacji wśród innych branż – telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej, deweloperskiej, medialnej, SKOK, doradców finansowych i niebankowych usługodawców finansowych.

Zadowoleni wbrew mediom

Mimo większej liczby negatywnych – zdaniem opinii publicznej – komentarzy pod adresem banków, formułowanych przede wszystkim w mediach, większość konsumentów podchodzi do nich z rezerwą, czego wyrazem jest nadal wysoki poziom zaufania do banków działających w Polsce. W przypadku ogółu dorosłej populacji osiągnął on poziom 52 proc. i był wyższy o 2 pkt. proc. w porównaniu do ubiegłorocznego pomiaru. Bank, z którego usług korzystają klienci cieszy się 70-proc. poziomem zaufania, a pracownik banku, który zwykle obsługuje klientów może liczyć na zaufanie 63 proc. z nich. Oba wskaźniki są porównywalne ze wskazaniami klientów podanymi w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wysoki poziom zaufania, którym klienci i społeczeństwo darzą banki, to niewątpliwie dobra informacja dla bankowców i dowód, że w ciągu 25 lat nowoczesnej bankowości bankom w Polsce udało się wypracować reputację instytucji wiarygodnych, rzetelnych, dbających o bezpieczeństwo powierzonych im środków, dobrze zarządzanych i dobrze służących gospodarce. To właśnie te czynniki konsekwentnie od kilku lat są wysoko oceniane przez opinię publiczną i to one w dużej mierze najsilniej wpływają na budowę kapitału reputacyjnego.

Wysoki poziom zaufania to także, zważywszy na kontekst i czas realizacji badania, przesłanka by sądzić, że klienci opierają swoje oceny głównie na indywidualnych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI