Bank i klient: Nowe instrumenty finansowe dla MŚP

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Ułatwianie przedsiębiorcom modernizacji i wprowadzania innowacji odbywa się wielotorowo. Odchodzenie od dotacji i przechodzenie na inżynierię finansową pozwoli w większym stopniu zaspokoić oczekiwania małych i średnich firm. Właśnie uruchomione zostały nowe linie kredytowe dla MŚP.

Halina Tarasewicz

Po dwóch latach od podjęcia przez polski rząd decyzji o przystąpieniu do „Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)” ruszają pierwsze instrumenty finansowe. CIP (Competiveness&Innovation Programme) został przygotowany przez Komisję Europejską, by służył realizacji Strategii Lizbońskiej. Zadaniem programu jest zwiększanie konkurencyjności oraz promowanie wszelkich form innowacji. Najważniejszą jego częścią jest komponent „Instrumenty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw”, celem zaś zapewnienie takim firmom łatwiejszego dostępu do kapitału. Beneficjentami Programu CIP mogą być: małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, wyższe uczelnie, instytucje finansowe, samorządy, administracja.

Nasz kraj aktywnie uczestniczył w pracach nad określeniem kształtu tego programu. Przewiduje on dwie formy finansowania: ścieżkę poręczeń i fundusze venture capital. Budżet całego komponentu „Instrumenty finansowe…” wynosi 1,130 mln EUR, z tego w Europie wykorzystano już ok. 30 proc.. W Polsce w ramach pierwszej umowy zaangażowano 4 mln EUR. Z informacji KPK CIP wynika, że kilka kolejnych polskich podmiotów rynku finansowego przygotowuje się do podpisania kontraktów, co pozwoli na szersze wykorzystanie funduszy przeznaczonych dla naszych przedsiębiorców.

Ten ważny program, który właśnie uruchamiamy jest wyraźnym sygnałem, że banki starają się kreatywnie poszukiwać wsparcia dla rozwoju akcji kredytowej. Sukces Banku BPH cieszy tym bardziej, że udowodnił on, iż polska instytucja finansowa może skutecznie konkurować o środki wspólnotowe także poza krajem – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Korzyści z gwarancji

Dla banku:

 • Bardziej konkurencyjny produkt.
 • Płynne zabezpieczenie portfela (gwarancja instytucji z ratingiem AAA).
 • Brak prowizji przygotowawczej za udzielenie gwarancji (program pod egidą Komisji Europejskiej).

Dla klienta:

 • Brak opłaty za korzystanie z zabezpieczenia w postaci gwarancji EFI.
 • Obniżony wkład własny kredytobiorcy wymagany przez bank.
 • Mniejsze wymogi w zakresie zabezpieczenia (100 proc. waga ekonomiczna poręczenia EFI, instytucji z ratingiem AAA).

Pierwszy polski pośrednik

Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach instrumentów finansowych dla MŚP współpracuje z różnymi środowiskami finansowymi: bankowym, leasingowym, pożyczkowym, poręczeń kredytowych i rynku kapitałowego (vc). Pośród zawartych do tej pory ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI