Bank i Klient: Czy selfie stanie się kluczem do banku?

Bank i Klient: Czy selfie stanie się kluczem do banku?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Otwieranie nowych rachunków bankowych z wykorzystaniem przelewu autoryzacyjnego odchodzi do historii. Polskie instytucje finansowe, które wciąż korzystają z tej metody da się dosłownie policzyć na palcach jednej ręki. Okazuje się jednak, iż nowe rozwiązania pozwalające na zdalną aktywację konta budzą wcale nie mniejsze zastrzeżenia. Czy zakładając nowe konto w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie, będziemy zdani na łaskę kuriera?

Karol Czajka

Podjęcie współpracy z nowym, nieznanym dotychczas klientem z pominięciem jego fizycznej obecności w oddziale stanowiło jedno z najistotniejszych wyzwań dla rozwoju bankowości internetowej. Początkowo jedynym sposobem zdalnej aktywacji usługi było odesłanie uwierzytelnionej kopii umowy za pośrednictwem poczty lub kuriera. Prawdziwym przełomem było wprowadzenie rachunków otwieranych metodą „na przelew”, jednak zalety tego rozwiązania najszybciej docenili… cyberprzestepcy. Wykorzystując znikomą świadomość Polaków odnośnie zagrożeń w wirtualnym świecie, internetowi oszuści podstępem uzyskiwali zgodę całkiem przypadkowych osób na założenie rachunku, przejmując następnie nad nim kontrolę. Pechowi właściciele kont o całym procederze dowiadywali się zazwyczaj, otrzymując sądowe nakazy zapłaty kredytu, wyłudzonego przez sieciowych złodziei.

Na problem szybko zareagował Związek Banków Polskich, który w 2014 r. zalecił bankom unikanie szczególnie ryzykownych zachowań związanych z aktywacją kont na przelew, wskazując w szczególności na klonowanie kolejnych kont przy użyciu rachunku uruchomionego tą metodą czy wykorzystywanie do aktywacji instrumentów innych niż konta bankowe. Również Komisja Nadzoru Finansowego dwukrotnie – w listopadzie 2015 i lipcu 2016 r. – wydała rekomendacje ograniczające stosowanie tej metody uwierzytelniania. Działania te oraz rosnąca świadomość ryzyk związanych z otwieraniem kont przelewem sprawiły, że banki sukcesywnie wycofywały się z tego kanału autentykacji.

Say „cheese” – i… masz konto!

Dynamiczny rozwój technologii mobilnych wykreował tymczasem nową, znacznie prostszą i zdaniem wielu ekspertów niepomiernie bezpieczniejszą metodę zdalnej autentykacji nowego klienta, czyli wideoweryfikację. Wysoka jakość zdjęć, wykonywanych przez większość nowoczesnych smartfonów, pozwala na ich wykorzystanie w celu potwierdzenia tożsamości osoby znajdującej się po drugiej stronie słuchawki. Jak przebiega proces weryfikacji? W pierwszej fazie klient proszony jest o wykonanie selfie przy użyciu telefonu komórkowego. Następnie tym samym aparatem skanowany jest z obu stron dokument tożsamości. Porównanie obydwu wizerunków – rzeczywistego i zamieszczonego w dowodzie osobistym lub paszporcie – realizowane jest przez system teleinformatyczny banku w czasie rzeczywistym, a pozytywny wynik weryfikacji pozwala na niezwłoczne przejście do akceptacji umowy nowego rachunku.

Niewątpliwą zaletą wideoweryfikacji jest wykorzystanie w procedurze smartfonu, a więc urządzenia, które posiada większość naszych rodaków. Autentykację z jego wykorzystaniem można przeprowadzić w dowolnym miejscu i czasie – zautomatyzowany proces aktywacji nowych rachunków działa bowiem 24 godziny ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI