Bank i Klient: Bogacimy się i oszczędzamy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Już od ośmiu lat Fundacja Kronenberga przy Banku Citi Handlowy S.A. analizuje postawy Polaków wobec finansów. Tegoroczny raport z badań został wzbogacony o wyniki z poprzednich lat, co pozwoliło uchwycić zmiany postaw i zachowań.

Głównym celem badania jest poznanie postaw naszych rodaków wobec finansów – planowania i kontrolowania budżetu domowego, oszczędzania oraz inwestowania. Z zaprezentowanych danych wyłania się obraz dość optymistyczny.

Jednym z najważniejszych (i jednocześnie najbardziej optymistycznych) wniosków jest systematyczny wzrost odsetka osób oszczędzających. Od 2008 do 2015 r. wzrósł on z 41 proc. do 59 proc. W ślad za tym ponad dwukrotnie zwiększyła się (z 7 do 16 proc.) grupa odkładających pewną kwotę regularnie co miesiąc. Jednocześnie w ciągu ostatnich pięciu lat aż o 1/3 spadła liczba osób deklarujących brak jakichkolwiek nadwyżek finansowych. Te zjawiska są tożsame z danymi GUS-u, wyraźnie wskazującymi na fakt, że jako społeczeństwo dysponujemy coraz większymi kwotami na wydatki. Realne dochody gospodarstw domowych po uwzględnieniu inflacji wzrosły od 2008 do 2014 r. o 10,5 proc. To z kolei przekłada się na planowanie wydatków: jeszcze osiem lat temu co trzeci z nas przyznawał się do nieplanowania jakichkolwiek wydatków, obecnie taką postawę reprezentuje jedynie co piąty.

Wciąż daleko za państwami Unii

Polacy deklarują, że warto oszczędzać – niezmiennie jest to 2/3 badanych. Grupa ta jest szczególnie wrażliwa na komunikaty medialne dotyczące istotnych zmian, które następują w okresie wydarzeń mogących bezpośrednio wpłynąć na zawartość naszych portfeli. Spektakularne wzrosty zostały odnotowane w 2011 r. w porównaniu z 2010 r. (z 58 proc. do 67 proc.) oraz w 2014 r. względem roku poprzedniego (z 61 proc. do 75 proc.). W pierwszym przypadku można to łączyć z transferem na europejski grunt obaw o drugą falę kryzysu finansowego, pierwszymi doniesieniami o problemach greckiej gospodarki oraz z początkiem wzrostów kursu franka szwajcarskiego. Drugi skokowy wzrost deklaracji o potrzebie oszczędzania można powiązać ze zmianami w systemie emerytalnym i przeniesieniem połowy środków emerytalnych z OFE do ZUS-u. Wydaje się, że przynajmniej w sferze deklaracji to wydarzenie dało wielu do myślenia i zaczęli oni zauważać konieczność zatroszczenia ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI